Mühendislik Fakültesi
Kapat

Mühendislik Fakültesi

Geri

Mühendislik Fakültesi, meslek alanlarında yenilikleri izleyebilen, kendilerini geliştirebilen, özgüvenli, bilgi toplumu koşullarına uyum sağlayabilen, ileri teknoloji araçlarını kullanabilen, sosyal ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip, etik değerlere saygılı mühendisler yetiştirmeyi misyonu kabul ediyor. Bu amaca yönelik olarak hazırlanan öğretim programı, tam zamanlı öğretim elemanlarının yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sakarya Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi gibi devlet üniversitelerine mensup seçkin öğretim üyelerinin yarı-zamanlı desteği ile sürdürülüyor. Ders programları, içerdikleri zorunlu ve seçime bağlı dersler ve laboratuvar çalışmaları ile öğrencilerin esas dallarının gerektirdiği teknik bilgi ve beceriyi kazanmalarına özen gösterdiği gibi, çağdaş mühendislerin çok boyutlu düşünce yeteneğini geliştirecek, sosyal ve beşeri bilimler konularında da sağlam bir kültür sahibi olmalarına olanak verecek biçimde düzenleniyor. Fakülte, eğitim alanında kaliteyi yüksek tutarak 21. yüzyılın bilgi toplumuna ve küresel rekabet ortamına öz değerleriyle katılabilecek, sağlam bilgilerle donatılmış mühendisler yetiştirmeyi ve araştırma alanında ses getiren bir kurum olmayı hedefliyor.

YUKARI