Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı
Kapat

Mekatronik Mühendisliği Lisans Programı

Geri

Mekatronik mühendisliği makine, elektrik-elektronik ve yazılım mühendisliğinin yöntem ve teknoloji ürünlerini kullanarak akıllı kontrol ve otomasyon sitemlerinin tasarımını amaçlayan disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır. Bu farklı disiplinlerin entegrasyonu ile mekatronik mühendisliği uygulama alanları üretim sistemleri, bina otomasyonu, otomotiv endüstrisi, havacılıkta otomatik pilot ve insansız hava araçları, savunma sanayi, tıbbi uygulamalar, test ve ölçüm sistemleri, montaj sanayi, robot sistemleri, kontrol sistemleri gibi çok geniş bir yelpazede yer almaktadır. Mekatronik mühendisliği öğrencilerine güçlü bir meslek bilgisi yanında, ileride farklı alanlara yönelmelerini sağlayacak sağlam bir altyapı oluşturan bir program sunulmaktadır.Meslek bilgisinin yanında: Analiz yapma, problem çözme, mantık yürütme, sonuca varma, yaratıcı düşünme, takım olarak çalışma, iletişim kurabilme gibi beceriler derslere yayılarak, programlı ve sistematik olarak verilmektedir.

Mekatronik Mühendisliği Programının Amacı;

· Mekatronik mühendisliği bilimi ve uygulama alanlarında toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, inovatif mühendislik çözümleri üretmekte başarılı olan, küresel rekabete hazır ve güncel teknolojiyi kullanabilen,

· Sürekli kendilerini geliştirerek mesleki yaşamlarını sürdürebilen, yaşam boyu öğrenimin gerekliliği bilinci ile hareket eden ve Topluma hizmetin önemini benimseyerek, hukuka ve etik değerlere saygılı, sorumluluk alan ve liderlik yaparak sosyal alanda, iş dünyasında ve teknik alanda katkılarda bulunan mekatronik mühendislerini yetiştirmektir.

Mekatronik Mühendisliği Programının Çıktıları (Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler):

1. Matematik, fen bilimleri ve mekatronik mühendisliği alanı ile ilgili temel bilimlerde yeterli bilgi birikimi,

2. İstatistik, doğrusal cebir ve mühendislik bilimleri (mekanik, termodinamik, malzeme bilimi vb.) konularını kavrama becerisi,

3. Mekatronik mühendisliği problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi,

4. Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama becerisi,

5. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini ele almak için gereken sağlık, çevre, güvenlik, ekonomi, hukuk benzeri konularda çok yönlü eğitim,

6. Çağımızın sorunlarını tanıma; proje yönetimi ve iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık,

7. Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi,

8. Mekanik ve ısıl sistemleri , bileşenleri, süreçleri, gerçekçi kısıt ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi,

9. Karmaşık mühendislik problemlerini (açık uçlu problem / tasarım) tanımlama, biçimlendirme/ modelleme ve çözme becerisi,

10. Disipliniçi/çok disiplinli takımlar içerisinde iş görebilme ve bireysel çalışma becerisi,

11. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi,

12. Mühendislik mesleği ve kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bu amaçla kendi ihtiyacını tanıma ve geliştirme becerisi,

13. Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi.

YUKARI