Makine Mühendisliği (İngilizce) Lisans Programı
Kapat

Makine Mühendisliği (İngilizce) Lisans Programı

Geri

Mühendisler genel çerçevesiyle, matematik ve fen bilimlerinden yararlanarak daha önce olmayanı yaratan, insanın ihtiyaçlarına çözüm olan ürün, süreç, algoritma, sistem geliştiren kişilerdir. 19.Yüzyılın sanayi devrimine dayanan makine mühendisliği en eski ve en köklü mühendislik disiplinlerinden biridir. Geleneksel olarak doğada bulunan malzemeyi ve enerjiyi kullanarak insanın yaşam koşullarını mekanik/ısıl bileşen ve sistemlerle iyileştirmeyi amaçlayan makine mühendisliği doğal olarak çok-disiplinli bir yapıdadır. Bir otomobil tasarımı, örneğin, fizik, statik, dinamik, mukavemet, kimya, termodinamik, ısı transferi, akışkanlar mekaniği, elektronik kontrol, malzeme, titreşim, mekanik tasarım gibi çok sayıda alanı birleştirmektedir. Nükleer, uzay-uçak, imalat, gemi inşa, endüstri mühendisliği gibi alanlar makine mühendisliğinin doğurduğu ve geliştirdiği mühendislik dalları olarak kabul edilmektedir.

Makine Mühendisliği Programının Amacı;

• Makine mühendisliği bilimi ve uygulama alanlarında toplumun ihtiyaçlarına cevap veren, inovatif mühendislik çözümleri üretmekte başarılı olan, küresel rekabete hazır ve güncel teknolojiyi kullanabilen,

• Sürekli kendilerini geliştirerek mesleki yaşamlarını sürdürebilen, yaşam boyu öğrenimin gerekliliği bilinci ile hareket eden ve Topluma hizmetin önemini benimseyerek, hukuka ve etik değerlere saygılı, sorumluluk alan ve liderlik yaparak sosyal alanda, iş dünyasında ve teknik alanda katkılarda bulunan makine mühendislerini yetiştirmektir.

Makine Mühendisliği Programının Çıktıları (Kazandıracağı Bilgi ve Beceriler):

1. Matematik, fen bilimleri ve makine mühendisliği alanı ile ilgili temel bilimlerde yeterli bilgi birikimi,

2. İstatistik, doğrusal cebir ve mühendislik bilimleri (mekanik, termodinamik, malzeme bilimi vb.) konularını kavrama becerisi,

3. Makine mühendisliği problemlerine matematik, fen ve mühendislik bilgisini uygulama becerisi,

4. Mesleki ve etik sorumluluk gereklerini kavrama becerisi,

5. Mühendislik çözümlerinin küresel ve toplumsal etkilerini ele almak için gereken sağlık, çevre, güvenlik, ekonomi, hukuk benzeri konularda çok yönlü eğitim,

6. Çağımızın sorunlarını tanıma; proje yönetimi ve iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık,

7. Deney tasarlama, gerçekleştirme, verileri analiz etme ve yorumlama becerisi,

8. Mekanik ve ısıl sistemleri , bileşenleri, süreçleri, gerçekçi kısıt ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi,

9. Karmaşık mühendislik problemlerini (açık uçlu problem / tasarım) tanımlama, biçimlendirme/ modelleme ve çözme becerisi,

10. Disipliniçi/çok disiplinli takımlar içerisinde iş görebilme ve bireysel çalışma becerisi,

11. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma becerisi, en az bir yabancı dil bilgisi,

12. Mühendislik mesleği ve kişisel gelişim için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bu amaçla kendi ihtiyacını tanıma ve geliştirme becerisi,

13. Modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi ve bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanma becerisi.

YUKARI