Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı
Kapat

Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı

Geri

Biyomedikal mühendisliği biyoloji ve tıp alanlarına mühendislik yöntem, yordam, sistem ve cihazlarının kullanımı ile destek veren, disiplinler arası etkileşim içerisinde insan sağlığı sorunlarına gözlem, tanı ve tedavi aşamalarında hizmet sunan bir mühendislik dalıdır. Biyomedikal mühendisliğinin başlıca amacı, geleneksel mühendisliğin analitik deneyimlerinden yararlanarak geliştirilen yeni cihaz, süreç, sistem ya da algoritmalarla biyoloji ve tıp bilimlerinin gelişmesine ve sağlık çözümlerinde uygun mühendislik hizmetleri ile daha etkin sonuçlar elde edilmesine katkıda bulunmaktır. Biyomedikal alanında, ölçme ve tıbbi kayıt ya da görüntüleme için geliştirilmiş olan EKG (kalp elektrik işaretleri), EEG (beyin elektrik işaretleri), EMG (kas elektrik işaretleri), röntgen, ultrason, CT (tomografik görüntüleme), MR (manyetik razonans görüntüleme) gibi sistemler tanı amaçlı; radyoterapi, laser sistemleri, diyaliz makinası, defibrilatör, ventilatör, puls oksimetre gibi sistemler ve her türlü protez araçları (kalp pili, yapay organlar, vb) ise tedavi amaçlı kullanılan biyomedikal cihaz ve sistemlerdir.

Işık Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Programı, Elektrik- Elektronik Mühendisliği Bölümü çatısı altında kurulmuştur. Biyomedikal Mühendisliği Programı, 2011-12 güz yarıyılında öğretime başlamış olup, mühendislik fakültesi bünyesindeki bilgisayar, makine ve endüstri mühendisliği bölümleri olmasından güç alarak bilgisayar uygulamalarına öncelik veren, simülasyona dayanan, biyoelektronik, biyomekanik ve biyolojik kontrol sistemlerinin incelenmesine yoğunlaşmayı hedeflemektedir. Bu nedenlerle modelleme esaslarının ve tasarım için gerekli becerilerin kazandırılması, medikal araçların öğretimi ve bu bilgilerin kullanımıyla klinik ve tıbbi uygulamalarda veya endüstriyel alanlarda başarılı olacak mühendislerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Biyomedikal Mühendisliği öğretim programı, öğrencilere analitik düşünme yeteneği, öğrenmeyi öğrenme ve bilgiden yeni bilgi üretme becerisi kazandıracak biçimde hazırlanmış olup bu amaçlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Biyomedikal mühendisliği; Elektronik, Makine, Malzeme ile Biyoloji ve Tıp disiplinlerinin arakesitinde olduğundan, ders programı bütün bu disiplinleri birleştirecek şekilde hazırlanmış, seçim dersleriyle öğrencilerin ilgi duydukları alanlara yönelmesi sağlanmıştır. Yurt dışı üniversiteler ile olan değişim programlarının varlığı, diğer bölümler ile Çift Anadal ve Yandal uygulamaları öğrencilerimizin diğer bir avantajıdır.

YUKARI