Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Programı
Kapat

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Lisans Programı

Geri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programının amacı öğrencilere Elektrik-Elektronik Mühendisliği disiplininin kuramsal ve pratik temelleri üzerine sağlam bir eğitim vermektir. Program, öğrencilere analitik düşünme yeteneği, öğrenmeyi öğrenme ve bilgiden yeni bilgi üretme becerisi kazandıracak biçimde hazırlanmış ve bu amaçlar doğrultusunda uygulanmaktadır. Programda, temel matematik ve fen konuları ile ilgili mühendislik derslerinin dengeli bir dağılımına yer verilirken, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanındaki Elektrik Devreleri, Elektronik, Haberleşme, İşaret İşleme, Elektromanyetik Alanlar, Kontrol ve Mikrodalga gibi temel konular kapsanmakta, bölüm seçmeli derslerle öğrencilerin Elektronik, Haberleşme, İşaret İşleme, Kontrol ve Elektrik gibi ilgi alanlarında yoğunlaşmasına imkan verilmektedir. Öğrencilerin yazılım ve donanım tabanlı mühendislik araçlarını tanımalarını ve doğru kullanmalarını sağlayacak uygulamalı laboratuvar derslerinin yanısıra, bölüm dışı seçmeli dersler ile disiplini destekleyici alanlarda formasyon geliştirme imkanı sunulmaktadır. Program ayrıca bir mühendislik proje çalışması ve endüstri stajı bileşeninide içermektedir. Yurt dışı üniversiteler ile olan değişim programlarının varlığı, diğer bölümler ile Çift Anadal ve Yandal uygulamaları öğrencilerimizin diğer bir avantajıdır.

YUKARI