Mezunlar Nerelerde Çalışabilir?
Kapat

Mezunlar Nerelerde Çalışabilir?

Geri

Eğitimci / Araştırmacı / Akademisyen Olabilir:

Bir İTB mezunu, edinmiş olduğu entelektüel birikim, araştırma yeteneği ve tecrübesi ile ilgilendiği herhangi bir sosyal bilimler, sanat, felsefe ya da yönetim bilimleri alanında yüksek lisans ve doktora yaparak, tek bir disipline sıkışmamış, yenilikçi ve üretken bir araştırmacı / akademisyen olabilir.

Teknoloji Yöneticisi Olabilir:

İTB mezunları, seçtikleri dala bağlı olarak teknik çözümler geliştirmekten sorumlu mühendis yerine, geliştirilecek teknik çözümlerin fizibilitesini değerlendiren, ürün geliştirme ve teknoloji stratejisine karar veren, inovasyon ya da pazarlama stratejisini belirleyen uzmanlar ve yöneticiler olabilirler.

Bu alanlarda kendilerini geliştirirlerse, tüm sektörlerdeki şirketlerde "yeni ürün geliştirme", "inovasyon", "bilgi yönetimi", "pazarlama" gibi bölümlerinde görev alabilirler.

Sanatçı veya Sanat Yöneticisi Olabilir:

Bir İTB mezunu, kendisini geliştirdiği, uzmanlaştırdığı ve farklılaştırdığı takdirde herhangi bir sanat dalında üreten, yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısıyla özgün yorumlar getirebilen bir sanatçı, sanat yöneticisi ya da sanat eleştirmeni olabilir. Bu tanımın içine senaristlik, oyunculuk, ressamlık, yazarlık gibi yüzlerce alanı koyabilirsiniz.

İnsan Hakları Uzmanı Olabilir:

Bir İTB mezunu örneğin insan hakları hukuku gibi bir alanda kendisini geliştirir, araştırmalarını yoğunlaştırır ve uzmanlaşırsa, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Parlamentosu gibi uluslararası kurumlarda uzman olarak görev yapabilir.

Medya, İletişim ve Halka İlişkiler Uzmanı, Yayıncı Olabilir:

Bir İTB mezunu medya ve iletişim (TV, radyo, gazete, dergi, Internet yayıncılığı vs.) sektörlerinde uzmanlaştığında ve tecrübe kazandığında, değişilmez bir eleman olur, çünkü bu alanlarda asıl değerli olan "görebilme", "yorumlayabilme", "ifade edebilme" yeteneğidir. Yayınevlerinde editörlük, yazarlık gibi alanlarda, ya da sosyal medyada, web portallarında görev alabilir.

Teknoloji ve Çevre Uzmanı Olabilir:

Bir İTB mezunu örneğin "yeni teknolojilerin insan ve çevre sağlığına etkileri" gibi konularda çalışır ve uzmanlaşırsa, Sağlık Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü gibi kuruluşlarda, ya da bu alanda faaliyet gösteren birçok ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinde uzman ve yönetici olarak görev yapabilir.

Girişimci Olabilir:

Bir İTB mezunu "sosyal girişimcilik" ya da "ticari girişimcilik" alanlarında uzmanlaşabilir ve kendi hayallerini gerçekleştirmeye doğru yola çıkabilir. İTB bölümünde her iki konuda da açılmış dersler, uzmanlaşmış hocalar ve danışmanlık destekleri bulunmaktadır.

Kamu Sektöründe çalışabilir:

Bir İTB mezunu, sahip olduğu bilgi birikimi ile Kalkınma Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, Türkiye İstatistik Kurumu, KOSGEB gibi kamu kurum ve kuruluşlarında görev alabilir.

YUKARI