Sıkça Sorulan Sorular
Kapat

Sıkça Sorulan Sorular

Geri

IŞIK ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS)
28 Mayıs 2016 (Cumartesi)
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

SORU 1: Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hangi bölümleri Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile öğrenci alacaktır?
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin
* İç Mimarlık Bölümü
* Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü
* Görsel Sanatlar Bölümü (Resim, Heykel) Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul etmektedir.
 
SORU 2: Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin hangi bölümleri Merkezi Sınav Sistemi ile öğrenci alacaktır? 
* Görsel İletişim Tasarımı Bölümü,
* Sinema ve Televizyon Bölümü LYS Sınavı ile öğrenci Kabul etmektedir.
 
SORU 3: Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı'na (ÖYS) başvurabilmek için 2016-YGS puanı en az kaç olmalıdır? 
Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı'na başvurabilmek için adayların, 2016-YGS puan türlerinin birinden 150 ve üzeri puan almış olması gerekmektedir. 
 
SORU 4: Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı'na başvurabilmek için gerekli belgeler nelerdir? 
Maslak Kampusu'na gelerek kayıt yaptıracak adaylar ;
* 2016 ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi'nin internet çıktısı veya fotokopisi, 
* En son okuduğu okula ait öğrenci veya mezuniyet belgesi, 
* Nüfus Cüzdanı fotokopisi (T.C. kimlik numaralı) 
On-line üzerinden kayıt yaptıracak adaylar; 
* Işık Üniversitesi Web sayfasında yeralan başvuru formunu dolduracaktır. 
 
SORU 5: Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne Özel Yetenek Sınavı ile girmek için başvuru dönemi ve sınav kaydı ne zaman başlamaktadır? 
25 Nisan - 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında başvuru yapabilir. 

SORU 6: Sınav kaydı için başvurular nasıl / nereye yapılmaktadır?
Adaylar 25 Nisan - 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında http://onkayit.isikun.edu.tr adresi üzerinden online ön kayıt formunu doldurarak veya 16 – 27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Maslak Kampüsü'ndeki kayıt standına gelerek sınav kaydı yaptırabilirler.


SORU 7: Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı hangi tarihte ve nerede yapılacaktır?
Özel Yetenek Sınavı 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü, belirlenmiş sınav takvimine göre, Güzel Sanatlar Fakültesi Maslak Kampusu'nde sabah Saat 10.00'da yapılacaktır. Başvuru ve sınav ile ilgili bilgiler Fakültemizden öğrenilebileceği gibi www.isikun.edu.tr adresimizden de izlenebilir.

SORU 8: Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 28 Mayıs 2016 tarihindeki Özel Yetenek Sınavı'na giren bir aday, daha sonra yapılacak Özel Yetenek Sınavı'na da girebilir mi?
28 Mayıs 2016'teki Özel Yetenek Sınavı'na giren aday, daha sonra yapılacak Özel Yetenek Sınavı'na, yeniden sınav kaydı yaptırarak girebilir.

SORU 9: Özel Yetenek Sınavı sonuçlarının ilanından sonra hemen kayıt yaptırabilir miyim?
Kayıt hakkı kazanan adaylar, 31 Mayıs – 17 Haziran 2016 tarihleri arasında mesai saatlerinde kayıt yaptırabilirler.

SORU 10: Özel Yetenek Sınavı'nın içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz? Sınav süresi ne kadardır?
Özel Yetenek Sınavı adayın, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin yapısını oluşturan programlara olan ilgisini ve bu konudaki yeteneğini ölçmeyi hedeflemektedir. Sınav, belirlenmiş sınav takvimine göre tek aşamalı yapılır. Sınavda, adaylardan hayalden ve/veya bir objeye bakarak bir kompozisyon çizmeleri istenecektir. Sınav konusu ve süresi, sınav günü sınav jürisi tarafından belirlenecektir. Adaylara sınav kağıdı Fakülte tarafından verilecektir.
 
SORU 11: Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde burslu veya indirimli okuma imkanlarını açıklar mısınız? 

* Giriş Bursları: Özel yetenek sınavı sonucu %100 Burslu, %75, %50 ve %25 Burslu olarak alınan ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden bursları oranında öğretim ücret alınmaz.

* FMV Işık İndirimi: FMV Işık Liseleri'nden ve/veya Işık Üniversitesi Programlarından mezun olarak ilgili sınav ile Işık Üniversitesi'ne ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz. 
* Güzel Sanatlar İndirimi: Güzel Sanatlar, Darüşşafaka ve Şişli Terakki Liselerini bitirerek Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne özel yetenek sınavı ile ücretli olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz. 

* Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

* Kardeş İndirimi: İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında (başka kurumlarla ortak yüksek lisans programları hariç)  tam ücretli olarak okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %25 oranında indirim yapılır. Kardeşlerden burslu veya indirimli olan varsa bu indirim yalnızca tam ücretli okuyana uygulanır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır.

* Spor Bursu/İndirimi:
Milli Sporcu Bursu; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, milli takım kadrosunda yer alan ve ilgili dalda aktif sporcu olup lisansı halen devam eden öğrencilerden, milli oldukları dalda Işık Üniversitesi'nin okul takımında yer aldıkları sürece eğitim ücreti alınmaz. Öğrencinin milli olduğu dalda okul takımı yok ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın görüşü ve Burs Komisyonu'nun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu'nda karar verilir. 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, 1. lig ve 2. lig takımlarında yer alan ve lisansı devam eden öğrencilerden, ilgili dalda okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır. Okul Takımı İndirimi; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, Işık Üniversitesi'nin okul takımlarında yer alan öğrencilere (5.2.b maddesindeki öğrenciler dışında), ilgili takımda yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Işık Üniversitesi okul takımlarında yer alacak öğrencilerin listesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük onayına sunulur. Genel Not Ortalaması (GNO) arka arkaya 2 yarıyıl 2,00 (iki)'nin altına düşen öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir. Öğrencinin GNO'sunu 2,00 (iki)'ye çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır. Yer aldığı okul takımından herhangi bir nedenle ayrılan öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir.

* Lisans Burs/İndirim Süreleri: 
Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık Programları Burs/İndirim Süreleri; Hazırlık programlarında bursların/indirimlerin süresi 1+1 yıldır (toplam 2 yıl). Hazırlık Programlarını 2 (iki) yılda başarı ile bitiremeyenlerin bursları/indirimleri kesilir. Bu öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları/indirimleri tekrar bağlanır. Lisans Programları Burs/İndirim Süreleri; Lisans programlarında bursların/indirimlerin süresi 4+1 yıldır (toplam 5 yıl). Verilen burs/indirim, İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere toplam olarak 7 (yedi) yılı geçemez. (Hazırlık Programı'nda 1+1 yıl (toplam 2 yıl), Lisans eğitimi için 4+1 yıl (toplam beş yıl) ve genel not ortalamasına bakılmaksızın kesintisiz devam eder.)

SORU 12: Bursların devam koşulu nedir? 
Bursların devamı için herhangi bir koşul yoktur. Kazanılan burs, lisans öğretimi süresince genel not ortalamasına bağlı olmaksızın devam eder. Bursun maksimum süresi 5(beş) yıldır. Öğrenci isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı'na devam ederse bu süreye 2 yıl eklenir. Daha ayrıntılı bilgiye www.isikun.edu.tr adresindeki Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfasında bulunan "Işık Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Düzeyinde Burs Yönergesi" nden ulaşılabilir. 
 
SORU 13: Burs sadece Fakülteye girişte mi alınabiliyor? Öğrenim döneminde de burs alınabilir mi? 
Öğrenim döneminde de burs alınabilir. Akademik yıl sonunda, okudukları bölümde normal ders yükünü alan ücretli ve kısmi burslu öğrencilerden; birinci, ikinci ve üçüncü olan ve akademik yıl not ortalaması 3.25 üzeri olan öğrencilerden; 
* Birinci: Öğretim ücreti ödemez,
* İkinci: Öğretim ücretinin %75'ini ödemez, 
* Üçüncü: Öğretim ücretinin %50'sini ödemez.
Bu bursların devamı, öğrencilerin izleyen yıl aynı başarıyı göstermesine bağlıdır.

SORU 14: Yurt imkanı var mı?
Öğrencilerimiz, Şile Kampusu'nda otel kalitesinde hizmet sunan 1182 kişi kapasiteli 2, 3 ve 4 kişilik odalar halinde düzenlenmiş yurt binalarında kalabilirler. Yurt hizmetinden yararlanan öğrencilerimizin ulaşımlarını sağlamak için, her gün belirlenmiş saatlerde Maslak ve diğer yönlere servis olanağı mevcutur. Yurt ücretleri 2-3 ve 4 kişilik oda seçeneklerine göre değişmektedir.

SORU 15: Öğrenim ücreti ve ödeme koşulları nedir?
2016 – 2017 Akademik Yılı yıllık öğrenim ücreti ve yurt ücretleri için ödeme seçenekleri hakkındaki bilgileri, http://www.isikun.edu.tr/hakkinda/yonetim/genel-sekreterlik/mali-isler-daire-baskanligi/ogrenci-islemleri/ucretler/ adresinden öğrenebilirsiniz.

SORU 16: Işık Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Hazırlık Sınıfı var mı?
Güzel Sanatlar Fakültesi'nin bütün bölümlerinde isteğe bağlı ingilizce hazırlık sınıfı vardır.

SORU 17 : Öğretim dili nedir? 
Güzel Sanatlar Fakültemizin eğitim dili Türkçe'dir. İngilizce Hazırlık Sınıfı'na katılmayan öğrencilerin programlarında yeterli İngilizce dersi bulunmaktadır.

İletişim Bilgileri:

Güzel Sanatlar Fakültesi ile ilgili bilgiler ve duyurular www.isikun.edu.tr internet adresinden veya aşağıda verilmiş telefonlardan öğrenilebilir.
 
Adres: Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü, Pınar Mah. Büyükdere Cad. No.194, 34398 İstinye - Sarıyer / İstanbul

Sınav Kayıt Bürosu (Direkt):  (0212) 286 46 34

Santral (tel): (0212) 286 49 11 - (0212) 286 49 23 / 24 - (0212) 286 13 28
(0212) 285 28 72

Dahili : 2152 / 6004

Sınav Kayıt Bürosu Dahili:  6060 / 6101

Kayıt Danışma Hattı (Öğrenci İşleri):  (0212) 286 49 11 / 6006 / 2204 / 6052
  (Mali İşler ): (0212) 286 49 11 / 6002* İç Mimarlık:  3513 / 3506 / 1008 / 6015 / 1804 / 6027

* Görsel Sanatlar:  6073 / 6032 / 6070

* Moda ve Tekstil Tasarımı:  6081 / 6027 /1024 / 1012

* Görsel İletişim Tasarımı:  6069 / 6104 / 6115

* Sinema ve Televizyon: 6071 / 6069

* Fakülte Sekreterliği:  3513 / 2254 / 1301

* Fakülte Faks:  (0212) 286 57 96

* Fakülte e-mail: gsf@isikun.edu.tr
YUKARI