Öğrenci Merkezli Eğitim
Kapat

Öğrenci Merkezli Eğitim

Geri

Üniversite yönetiminin her aşamasında öğrencinin katılımına, öğrencinin temsiline olanak sağlayan açık şeffaf yönetim anlayışı ile Öğrenci Merkezli Eğitim.

Öğrenci merkezli eğitim anlayışının temelini öğrenim çıktılarının tanımlanması oluşturur. Öğrenim çıktıları yaklaşımı, faaliyetlerin "öğretenden" "öğrenene" kaydığı bir yöntemdir. Öğretim üyesinin rolünün merkezi olmaktan çıktığı, daha ziyade 'kolaylaştırıcı' veya 'öğrenme sürecinin yöneticisi' konumuna dönüştüğü görülür; öğrenme sınıf ile sınırlı olmayıp, sınıf dışında ve öğretmensiz devam etmektedir. Dolayısıyla, üniversitede yeni öğrenme-öğretme teknikleri ve etkin öğrenme ortamları benimsenmektedir. Problem temelli öğrenme, aktif öğrenme, deneyerek öğrenme, e-öğrenme gibi öğrenme ve öğretme ile ilgili yeni yaklaşımlar, Işık Üniversitesinin eğitim anlayışını oluşturur.

Işık Üniversitesinde öğrenci olmak demek, akademisyenlerle derste olduğu kadar, ders dışında da yakın ilişkiler kurmak, yönetimin kararlarına dair görüş oluşturmak, yıl sonunda yapılan anketlerle her bir dersin ve kurumun değerlendirmesini yaparak taleplerini iletmek demektir. Öğrenci memnuniyetini sağlamak için Üniversite, öğrencilerin sesine her aşamada kulak verir. Öğretim üyeleriyle yakın ilişkiler, eğitsel danışmanlığı kapsadığı gibi, özellikle kampüste ikamet eden öğretim üyeleri ile sosyalleşme imkânı anlamına gelmektedir. Mezuniyet sonrasında devam eden ve kariyer danışmanlığına varan bu yakın ilişki, Işık Üniversitesinin en önemli özelliklerindendir.

YUKARI