Bölüm Hakkında
Kapat

Bölüm Hakkında

Geri

Küreselleşen dünyamızda devletlerle, uluslararası örgütlerle ve çok uluslu şirketlerle ilişkiler artış göstermiştir. Bu hızla değişen dinamikleri kavrayabilmek ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Uluslararası İlişkiler disiplini ortaya çıkmıştır. Uluslararası İlişkiler programında öğrencilerimiz savaşların neden çıktığı, ulusal ve uluslararası güvenliğin nasıl sağlanacağı, devletlerin neden farklı siyasal sistemlere sahip olduğu, ülkelerin dış politikalarının nasıl belirlendiği, küreselleşmenin nedenlerinin ve sonuçlarının neler olduğu gibi pek çok soruyu yanıtlamaya çalışırlar. Eğitimleri süresince öğrencilerimizin tarihsel ve güncel siyasal gelişmelere disiplinler arası bir yaklaşımla, olabildiğince tarafsız, eleştirel ve analitik bakabilmeleri amaçlanır. Program, Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal altyapı sağlarken, aynı zamanda öğrencilere, edindikleri bilgileri saha çalışmalarına ve iş hayatlarına nasıl uygulayacakları konusunda da yol gösterir. Esnek düşünebilen ve takım çalışmasına yatkın bireyler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir. İktisat, İşletme ve Psikoloji bölümlerinin programları ile Çift Anadal Programı bulunmaktadır.

Uluslararası İlişkiler lisans programı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

YUKARI