Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?
Kapat

Öğrenciler Hangi Dersleri Alıyor?

Geri

Zorunlu Dersler ve Kredi

PSY 100 Psikolojiye Giriş I (Introduction to Psychology I) (3+0+0) 3

PSY 102 Psikolojiye Giriş II (Introduction to Psychology II) (3+0+0) 3

PSY 109 Psikolojide Etik (Ethics in Psychology) (1+0+0) 1

PSY 211 Öğrenme Psikolojisi (Learning Psychology) (3+0+0) 3

PSY 212 Deneysel Psikoloji (Experimental Psychology) (3+0+0) 3

PSY 213 Bilişsel Süreçler (Cognitive Processes) (3+0+0) 3

PSY 222 Sosyal Psikoloji (Social Psychology) (3+0+0) 3

PSY 223 Psikolojide Sistemler (Systems in Psychology) (3+0+0) 3

PSY 232 Gelişim Psikolojisi (Developmental Psychology) (3+0+0) 3

PSY 302 Psikolojide Sunum ve Yazma becerileri (Presentation and Writing Skills in Psychology) (3+0+0) 3

PSY 311 Araştırma Yöntemleri (Research Methods I) (3+0+0) 3

PSY 312 Araştırma Yöntemleri (Research Methods II) (3+0+0) 3

PSY 341 Kişilik Kuramları (Theories of Personality) (3+0+0) 3

PSY 342 Psikopatoloji (Psychopathology) (3+0+0) 3

PSY 351 Ölçme Teknikleri (Measurment Techniques) (3+0+0) 3

PSY 354 Gözlem ve Görüşme Teknikleri (Observation and Interview Techniques) (3+0+0) 3

Seçmeli Dersler Kredi

PSY 310 Nöropsikoloji (Neuropsychology) (3+0+0) 3

PSY 314 Fizyolojik Psikoloji (Physiological Psychology) (3+0+0) 3

PSY 315 Biliş ve Duygu (Cognition and Emotion) (3+0+0) 3

PSY 321 Kültür, Aile ve Toplumsal Cinsiyet (Cultıre, Family and Gender) (3+0+0) 3

PSY 331 Ergenlik Psikolojisi (Psychology of Adolescence) (3+0+0) 3

PSY 332 Ahlak Gelişimi (Moral Development) (3+0+0) 3

PSY 340 Klinik Psikolojiye Giriş (Introduction to Clinical Psychology) (3+0+0) 3

PSY 360 Endüstri Psikolojisine Giriş (Introduction to Industrial Psychology) (3+0+0) 3

PSY 415 Bilişsel Psikolojide Araştırma (Research in Cognitive Psychology) (3+0+0) 3

PSY 421 Sosyal Psikolojide Seçme Konular (Selected Topics in Social Psychology) (3+0+0) 3

PSY 422 Uygulamalı Sosyal Psikolojide Proje (Project on Applied Social Psychology) (0+0+6) 3

PSY 424 Deneysel Sosyal Psikolojide Proje (Project on Experimental Social Psychology) (0+0+6) 3

PSY 430 Dil ve Kavram Gelişimi (Language and Concept Development) (3+0+0) 3

PSY 431 Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular (Selected Topics in Developmental Psychology) (3+0+0) 3

PSY 432 Uygulamalı Gelişim Psikolojisinde Proje (Project on Applied Developmental Psychology) (3+0+0) 3

PSY 441 Klinik Psikolojide Seçme Konular (Selected Topics in Clinical Psychology) (3+0+0) 3

PSY 442 Klinik Psikoloji Çalışmaları (Studies in Clinical Psychology) (2+0+2) 3

PSY 455 Program Geliştirme ve Değerlendirme (Program Development and Evaluation) (3+0+0) 3

PSY 461 Endüstri Psikolojisinde Seçme Konular (Selected Topics in Industrial Psychology) (3+0+0) 3

PSY 462 Endüstri Psikolojisi Çalışmaları (Studies in Industrial Psychology) (2+0+2) 3

PSY 470 Psikolinguistiğe Giriş (Introduction to Psycholinguistics) (3+0+0) 3

YUKARI