Sende Işık Var Programı Hakkında

Paylaş

Sende Işık Var Programı Hakkında

SENDE IŞIK VAR, üniversite adaylarının henüz üniversite ve program tercihlerini yapmadan önce, hayatları boyunca biriktirdikleri deneyimler ve gelecek hayalleri Işık Üniversitesi'ne ön başvuru yapmalarını sağlayan bir başvuru kabul ve burs sistemidir. Çevrimiçi sistemden yapılacak başvuru ve gerekli durumlarda yapılacak mülakatlar sonucu başarılı bulunan öğrencilere, Işık Üniversitesi tarafından, çeşitli oranlarda öğrenim ücreti bursu sağlanır. Üstün nitelikli adaylar için, bu oran %100'e kadar çıkabilir. SENDE IŞIK VAR programına başvuru yapan ve başvuru sonucunda kendisine kabul mektubu gönderilen öğrenciler kabul mektubunda yazan oranda bursa hak kazanırlar. SENDE IŞIK VAR programı uygulama esasları şöyledir:

1. SENDE IŞIK VAR programına başvurular, iki dönemde alınır. Birinci dönem, 10 Mayıs 2021 Pazartesi - 26 Haziran 2021 Cumartesi, İkinci Dönem, 27 Haziran 2021 Pazar - 26 Temmuz 2021 Pazartesi tarihleri arasındadır. Bursların belirlenmesinde, 1. dönem başvurularına öncelik verilir.
2. SENDE IŞIK VAR bursundan faydalanmak için belirtilen tarihler içinde başvuru yapılmış olması, başvurunun kabul edilmiş olması ve başvuru yapan kişiye burs teklifini de içeren "kabul mektubu" gönderilmiş olması gerekir.
3. SENDE IŞIK VAR bursundan faydalanmak için adayın başvuru yaptığı yıl YKS'ye girmesi, bu sınav sonucunda merkezi yerleştirme ile, başvuru yaptığı programın %50 indirimli kontenjanına ilk 5 tercihi içinde, ya da ücretli kontenjanına ilk 10 tercihi içinde yerleştirilmiş olması ve kayıt yaptırması gereklidir. Adayın nihai burs oranı, yerleştiği kontenjan türüne göre belirlenir.
4. SENDE IŞIK VAR Bursları, hazırlık sınıfında 1+1 yıl, Lisans Programlarında 4+1 yıl, geçerlidir. Bu sürelerin sonunda, öğrencilerin bursları kesilir. Çift anadal v.b. durumlardaki istisnalar Işık Üniversitesi Burs Yönergesine göre yürütülür.
5. SENDE IŞIK VAR başvuru kabul sisteminde, bir adayın birden fazla programdan burs alması durumunda, adayın yerleştiği program için kabul mektubunda belirtilen burs oranı geçerlidir.
6. SENDE IŞIK VAR bursu, Işık Üniversitesi Burs, İndirim ve Destek Yönergesi'nin üçüncü bölümü kapsamında üniversiteye girişte verilen diğer burs, indirim ve destekler ile birleştirilemez. Aynı yönergenin dördüncü bölümü kapsamında yer alan, öğretim sırasında verilen ek burs, indirim ve desteklerle ise birleştirilebilir.
7. SENDE IŞIK VAR programına yapılan başvurularda belirtilen en fazla üç (3) program arasında yatay geçiş yapılması, ve bu programlardan birinden fazlasından burs teklifi alınmış olması durumunda, burs yatay geçişlerde kullanılabilir. Bu durumda, geçiş yapılacak programca ilk teklif aşamasında önerilen burs geçerlidir. Herhangi bir burs önerisi alınmamış bir programa yatay geçiş yapan öğrenci SENDE IŞIK VAR bursundan feragat eder.

İlgili Dosyalar