Sende Işık Var Programı Hakkında

Paylaş

Sende Işık Var Programı Hakkında

SENDE IŞIK VAR programına başvurular, üç dönemde  alınır. Birinci dönem: 16 Ekim 2023 Pazartesi – 4 Şubat 2024 Pazar,
ikinci dönem: 5 Şubat 2024 Pazartesi – 21 Nisan 2024 Pazar, üçüncü dönem: 22 Nisan 2024 Pazartesi- 30 Haziran 2024 Pazar tarihleri arasındadır.
Bursların belirlenmesinde, birinci ve ikinci dönem başvurularına öncelik verilir.

2. SENDE IŞIK VAR bursundan faydalanmak için belirtilen tarihler içinde başvuru yapılmış olması, başvurunun kabul edilmiş olması ve başvuru yapan kişiye burs teklifini de içeren "kabul mektubu" gönderilmiş olması gerekir.

3. SENDE IŞIK VAR bursundan faydalanmak için adayın başvuru yaptığı yıl YKS'ye girmesi, bu sınav sonucunda, başvuru yaptığı programın %50 indirimli kontenjanına ilk 5 tercihi içinde, ya da ücretli kontenjanına ilk 10 tercihi içinde yerleştirilmiş olması ve kayıt yaptırması gereklidir. Adayın nihai burs oranı, yerleştiği kontenjan türüne göre belirlenir.

4. SENDE IŞIK VAR Bursları, hazırlık sınıfında 1+1 dönem, Lisans Programlarında 4+1 yıl geçerlidir. Bu sürelerin sonunda, öğrencilerin bursları kesilir. Çift anadal vb. durumlardaki istisnalar Işık Üniversitesi Burs Yönergesine göre yürütülür.

5. SENDE IŞIK VAR başvuru kabul sisteminde, bir adayın birden fazla programdan burs alması durumunda, adayın yerleştiği program için kabul mektubunda belirtilen burs oranı geçerlidir.

6. SENDE IŞIK VAR bursu, Işık Üniversitesi Burs, İndirim ve Destek Yönergesi'nin dördüncü bölümü kapsamında yer alan, öğretim sırasında verilen ek burs, indirim ve desteklerle de birleştirilebilir. Aynı yönergenin üçüncü bölümü kapsamında üniversiteye girişte verilen diğer burs, indirim ve desteklerle ise birleştirilemez. 

7. SENDE IŞIK VAR programına yapılan başvuru sırasında seçilen programlar arasında yatay geçiş yapılması ve bu programlardan birinden fazlasından burs teklifi alınmış olması durumunda, burs yatay geçişlerde kullanılabilir. Bu durumda, geçiş yapılacak programca ilk teklif aşamasında önerilen burs geçerlidir. Herhangi bir burs önerisi alınmamış bir programa yatay geçiş yapan öğrenci SENDE IŞIK VAR bursundan feragat eder.

İlgili Dosyalar