Paylaş

Uluslararası Ekonomik ve Siyasal Dinamikler

Uluslararası Ekonomik ve Siyasal Dinamikler
Prof. Dr. Ödül Celep - Uluslararası İlişkiler Bölümü | Dr. Öğr. Üyesi Özlem İnanç - İktisat (Ekonomi) Bölümü

Dersin kapsamında uluslararası ekonomik ve siyasal dinamikler hem temel kavramlar hem de güncel gelişmelere referansla incelenecektir. Dersin amacı, güncel konu ve örneklerden yola çıkarak, uluslararası ekonomik ve siyasal dinamiklerin nasıl analiz edilebileceğini öğrencilere göstermektir. Sınıf içi tartışmalarla desteklenecek bu interaktif yaklaşım aşağıdaki başlıkları kapsayacaktır:

 • Ekonomik Büyüme ve Krizler
 • Enflasyon ve Ekonomik Durgunluk
 • İşgücü Piyasası (İşsizlik ve İstihdam)
 • Faiz Oranları ve Tasarruf
 • Döviz Kurları, Uluslararası Ticaret ve Sermaye Akışı
 • 2008 Büyük Resesyon
 • Covid Pandemisi
 • Uluslararası sistemden ne anlıyoruz?
 • Siyasal sistemlerin belli başlı aktörleri kimlerdir?
 • Siyasal aktörler nasıl karar alırlar?
 • Dünya Siyasetinde Güncel Konu ve Sorunlar: Demokrasi ve Demokratikleşme, Popülizmin Yükselişi, Küresel Isınma,
 • Covid-19 Salgını, Ukrayna Krizi, vb.
 • Savaşların ortadan kalktığı ve kalıcı barışın kurulduğu bir dünya mümkün müdür?

İlgili Dosyalar