Paylaş

Klinik Psikolojiye Giriş

Klinik Psikolojiye Giriş
Dr. Öğr. Üyesi Deniz Aktan - Psikoloji Bölümü

Bu dersin genel amacı kinik psikologların psikoterapi sürecine dair uygulama odaklı yeteneklerini geliştirmek ve uygulama sürecinin başlangıcına kadar yapılması gerekenleri öğrencilere aktarmaktır. İki bölümden oluşan bu kısa giriş dersinde ise genel olarak klinik psikolojinin alt alanları tanımlanacak ve psikopatolojiyi açıklama sürecinde kullanılan ekoller kısaca tanıtılacaktır. Söz konusu ekollere bağlı gelişen terapi tekniklerini de tanıyacağımız bu dersi küçük bir vaka çalışması ile sonlandıracağız.

Derste ele alınacak konular:

  • Klinik Psikolojinin Tanımı
  • Klinik Psikolojinin Alt Alanları
  • Klinik Psikolojinin Psikopatolojiyi Tanımlaması
  • Çeşitli Ekollere Göre Psikopatolojinin Tanımı
  • Psikopatolojiye Müdahale Sürecinde Kullanılan Teknikler
  • Klinik Psikolojide Psikopatolojinin Değerlendirilmesi.
  • Küçük bir öykü- Vaka analizi

İlgili Dosyalar