Şile Yerleşkesi'nde

Yönetim Bilişim Sistemleri

İnsan ve Toplum Bilimleri

 • İnsan ve Toplum Bilimleri (İTB) Bölümü, son yıllarda toplumsal bilim alanlarında disiplinlerarası çalışmanın artan önemi ile birlikte "generalist" (çeşitli alanlarda bilgi sahibi olan), çağdaş gelişmeleri çok yönlü yorumlayarak, vizyon geliştirebilen insan gereksinimi göz önüne alarak açılmış bir bölümdür.

  İnsan ve Toplum Bilimleri Programı

Psikoloji

 • Psikoloji Bölümü, insanların zihinsel, duygusal ve davranışsal yaşantılarına ve ilişkilerine yönelik bilimsel bilginin ve mesleki uygulamaların kazandırılması amacıyla kurulmuştur.

  Psikoloji Programı
  Psikoloji Programı (Türkçe)

Mimarlık

 • Mimarlık Programı; öğrencilerin mimarlık temel kavramlarına hakim, mekânı görmeye, algılamaya ve sorgulamaya, tasarım ilkelerini, mimarlık tarihini, çevreyi, yapıyı ve yapı teknolojisini tanımalarına dönük bir anlayışla oluşturuldu.

  Mimarlık Programı (Türkçe - İngilizce)

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı

 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı insanların yaşadıkları, kullandıkları mekanların fonksiyonlarına göre kullanıştan, estetik ve konfora uzanan bir yelpazede en iyi hizmet verecek şekilde düzenlenmesine yönelik bir meslektir.

  İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Programı

Endüstriyel Tasarım

 • Endüstriyel tasarım; yenilikçi fikirleri ticari bir başarı sağlamak amacıyla ürün, sistem, servis ve deneyimlere dönüştüren kullanıcı odaklı endüstriyel bir disiplindir.

  Endüstriyel Tasarım Programı

Bilgisayar Mühendisliği

 • Modern ihtiyaçlara göre tasarlanmış olan Bilgisayar Mühendisliği Programı bilgisayar bilimleri ve mühendisliğinin kuramsal temelleri, bilgisayar donanımı, bilgisayar yazılımı ve bilgi teknolojileri uygulamaları alanlarında güçlü bir eğitim veriyor.

  Bilgisayar Mühendisliği Programı

Yazılım Mühendisliği

 • Yazılım Mühendisliği programı her gün doğrudan veya dolaylı olarak kullandığımız binlerce bilgisayar yazılımının tasarımından testlerine kadar bütün süreçleri konusunda uzman mühendisleri yetiştiriyor. Yeni ve son derece dinamik olan bu program, endüstride ile oluşan önemli sayıda uzman mühendis ihtiyacı doğrultusunda oluştu ve şekillendi.

  Yazılım Mühendisliği Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 • Teknolojik yenilikleri şekillendiren disiplinlerin merkezinde yer alan Elektrik Elektronik mühendisliği, günümüz dünyasında en geniş uygulama alanı bulunan mühendislik dallarından biridir. Disiplinin güncel konularında, tasarım ve uygulama çalışmalarına odaklı nitelikli bir eğitim vermek programın temel amacıdır.

  Elektrik-Elektronik Mühendisliği Programı

Biyomedikal Mühendisliği

 • Hastalıkların erken tanı ve tedavisinde sağlık teknolojilerinin etkin kullanımı büyük önem taşımaktadır. Biyomedikal Mühendisliği programının başlıca amacı; mühendislik deneyimlerinden yararlanarak sağlık teknolojilerine yönelik yeni cihaz, süreç, sistem ya da yaklaşımları geliştirebilecek nitelikli insan gücünü yetiştirmektir.

  Biyomedikal Mühendisliği Programı

Endüstri Mühendisliği

 • Endüstri Mühendisleri diğer mühendislik branşlarından farklı olarak finans, turizm, gıda, sağlık ve havacılık gibi hizmet sektörlerinden; enerji, tarım, otomotiv, beyaz eşya ve tekstil gibi üretim sektörlerine uzanan geniş bir yelpazede çalışıyor.

  Endüstri Mühendisliği Programı

İnşaat Mühendisliği

 • İnşaat mühendisliği programımız uygarlıkların tarihini asırlardır şekillendiren mühendislik bilgi, beceri ve geleneğiyle bilinçlenmiş, akıl, bilim ve insanlık ilkelerini özümsemiş ve günümüzün evrensel mühendislik araçlarıyla donanmış mühendisler yetiştirerek geleceğin medeniyetlerini inşa ediyor.

  İnşaat Mühendisliği Programı
  İnşaat Mühendisliği Programı (Türkçe)

Makine Mühendisliği

 • İnsanlığın yaşam kalitesini geliştirmeyi ana gaye edinen ve temel mühendislik dallarının en önemlilerinden birisi olan Makine Mühendisliği, sadece meslek olarak Makine Mühendisliğini seçenlere değil, ileride farklı alanlara yönelmeyi hedefleyenlere de mükemmel bir altyapı olanağı sağlıyor.

  Makine Mühendisliği Programı
  Makine Mühendisliği Programı (Türkçe)

Mekatronik Mühendisliği

 • Mekatronik Mühendisliği; Elektrik-Elektronik, Makine ve Bilgisayar Mühendisliği dallarının yöntem ve teknolojik ürünlerini kullanarak akıllı kontrol ve otomasyon sistemlerinin tasarımını, imalatını ve işletilmesini sağlayacak mezunların yetiştirilmesini amaçlayan disiplinlerarası yeni bir mühendislik dalı.

  Mekatronik Mühendisliği Programı

Otomotiv Mühendisliği

 • Sektörün araç tasarımı, üretim sistemleri ve diğer uygulama alanlarında çalışabilecek yeterli altyapıya sahip otomotiv mühendislerini; mevcut ve alternatif yakıtlar, güvenlik sistemleri, geleceğin otomotiv teknolojileri ve bunların çevre etkileşimi konularında uzman olacak şekilde yetiştirilmeye yönelik olarak yapılandırılmış yeni bir mühendislik dalı.

  Otomotiv Mühendisliği Programı

Maslak Yerleşkesi'nde

Görsel İletişim Tasarımı

 • Programın amacı, öğrencilerin iletişim stratejilerini geliştirip her türlü tasarım sorununu çözebilecek, araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü, yetenekli birer görsel iletişim tasarımcısı olarak yetişmelerini sağlamaktır.

  Görsel İletişim Tasarımı Programı

Görsel Sanatlar

 • Bölümümüz geleneksel sanat tekniklerindeki gelişmelerden, bilgisayar destekli sanat ve tasarım uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede, disiplinler arası bir programa sahiptir.

  Görsel Sanatlar Programı

İç Mimarlık

 • İç mimarlık eğitimi, birey ve toplulukların faydalandığı özel ve genel tüm çevrelerde, açık-kapalı hacimlerde, tasarım ve uygulama alanında çözüm üretebilen, eleştirel düşünebilen iç mimarların/tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

  İç Mimarlık Programı

Moda ve Tekstil Tasarımı

 • Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, uyguladığı çok yönlü programı ve farklı uzmanlık alanları (dokuma, baskı ve giysi) ile yaratıcı fikirlerden yola çıkarak, sektörün gereksinimlerini karşılayacak tüketilir bir moda ürünü oluşturabilen; çağdaşlığı, yeniliği ve özgünlüğü göz ardı etmeyen, duyarlı, hoşgörülü ve coşkulu genç tasarımcılar yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitimi yürütmektedir.

  Moda ve Tekstil Tasarımı Programı

Sinema ve Televizyon

 • Programın amacı, yaratıcı endüstrilerin bir kolu olarak tanımlanan sinema televizyon sektörü ve bağlantılı iş kollarında görev alacak, yeni teknolojileri ve sunduğu olanakları iyi bilen, meslek etiği ve toplumsal sorumlulukları gelişmiş, bireyler yetiştirmektir.

  Sinema ve Televizyon Programı

Ekonomi (İktisat)

 • Ekonomi kıt kaynaklar ile sonsuz insan ihtiyaçlarını giderebilmek için en uygun yolları arayan bilim dalıdır. Ekonomi eğitimi görmek, öğrencilere ekonomi kuramlarını anlama ve özümseme olanağı sağladığı gibi, firma davranışından birey davranışına kadar çeşitli üretici/tüketici davranışlarını algılama, devletin/diğer kurumların yaptığı ekonomik tercih ve düzenlemelerin sebep ve sonuçlarını fayda-maliyet perspektifi ile irdeleme; küresel, bölgesel ve ulusal ekonomik konulara ilişkin sorunları analiz etme yeteneği kazandırır.

  Ekonomi (İktisat) Programı

İşletme

 • İşletmelerde sorunların giderek uluslararası boyut kazandığı günümüzde, bu sorunların belirlenme ve çözüm aşamalarında işletme-yönetim disiplini işlevinin daha önemli hale geldiğini dikkate alan İşletme Programı, bu alana yetkin profesyoneller kazandırmayı amaçlıyor.

  İşletme Lisans Programı
  İşletme Lisans Programı (Türkçe)

Uluslararası Ticaret

 • Küresel ekonominin gerektirdiği "ticarette tek dünya", sınırları zorlayan, bilgi teknolojilerine hakim, tam donanımlı, değişime ayak uydurabilen elemanların tercih edildiği bir dönemi başlattı. Bu vizyona uygun olarak yapılanan Uluslararası Ticaret Programı da öğrencilere yoğun küresel rekabette ışık tutmayı amaçlıyor.

  Uluslararası Ticaret Programı

Uluslararası Lojistik Yönetimi

 • Lojistik uzmanları bir ürünün üreticiden tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan sistemin diğer bir deyişle bir kuruluşun tedarik zincirini organize edip, eşgüdümünü sağlayan uzmanlardır.

  Uluslararası Lojistik Yönetimi Programı

Uluslararası İlişkiler

 • Küreselleşen dünyamızda devletlerin, uluslararası örgütlerle ve çok uluslu şirketlerle ilişkileri artış göstermiştir. Bu hızla değişen dinamikleri kavrayabilmek ve günün ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Uluslararası İlişkiler disiplini ortaya çıkmıştır.

  Uluslararası İlişkiler Programı

Siyaset Bilimi

 • Işık Üniversitesi Siyaset Bilimi Programı öğrencileri eğitimleri süresince devlet, hükümet, siyasal kurumlar, siyasal partiler, çıkar grupları ve sivil toplum örgütleri gibi temel siyasal aktörleri inceler ve demokrasiden faşizme, cumhuriyetten teokrasiye, değişik siyasi sistemleri analiz eder.

  Siyaset Bilimi Programı
YUKARI -->