Burslar

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS VE LİSANSÜSTÜ BURS VE DESTEK YÖNERGESİ

 

MADDE 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu yönerge Işık Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu burs ve indirimlerin çeşit, uygulama koşul ve işlemlerini tanımlar ve İngilizce Hazırlık Programı, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde okumakta olan öğrencilere sağlanacak burs ve indirimler ile ilgili düzenlemeleri kapsar.

 

MADDE 2. ÖN LİSANS BURS VE İNDİRİMLERİ

 

1)Tam Burs (%100): Merkezi Yerleştirme Sonucu’na göre Tam Burs ile yerleşerek  kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

 

2)%75 Burs: Merkezi Yerleştirme Sonucu’na göre %75 Burs ile yerleşerek  kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %75’i alınmaz.

 

3)%50 Burs : Merkezi Yerleştirme Sonucu’na göre %50 Burs ile yerleşerek  kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50’si alınmaz.

 

4)%25 Burs: Merkezi Yerleştirme Sonucu’na göre %25 Burs ile yerleşerek  kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %25’i alınmaz.

 

5)Tercih İndirimi: Işık Üniversitesi’ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25′ i alınmaz.

 

6)FMV Işık İndirimi: FMV Işık Liseleri’nden ve/veya Işık Üniversitesi Programları’ndan mezun olarak ilgili sınav ile  Işık Üniversitesi’ne ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’si alınmaz.

MADDE 3. LİSANS BURS VE İNDİRİMLERİ

3.1: Onur Bursları:

 

a)Yüksek Onur Bursu: Tam burslu kontenjandan, Merkezi Yerleştirme Sonucu’na göre sıralamada ilk 2000’e girip Işık Üniversitesi’ne yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Şile Yerleşkesi’ndeki programlara kayıtlı öğrenciler Işık Üniversitesi yurtlarında ücretsiz kalabilirler. Üniversiteye kayıtlı olmaları ve GNO’larının (Genel Not Ortalamaları) 2,50 (iki virgül elli)’nin üzerinde olması koşulu ile 9 ay süre ile yaşam giderleri için kendilerine her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir miktarda parasal destek verilir.

 

b)Onur Bursu: Tam burslu kontenjandan, Merkezi Yerleştirme Sonucu’na göre sıralamada 2001-10 000 içine girip Işık Üniversitesi’ne yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Üniversiteye kayıtlı olmaları koşulu ile  Şile Yerleşkesi’ndeki programlara kayıtlı öğrenciler Işık Üniversitesi yurtlarında ücretsiz kalabilirler.

 

 

3.2: Üniversiteye Girişte Sağlanan Burs ve İndirimler:

 

a)Tam Burs (%100 Burs): Işık Üniversitesi’ne Merkezi Yerleştirme Sonucu’na göre Tam Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile Tam Burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

 

b)%75 Burs: Işık Üniversitesi’ne Merkezi Yerleştirme Sonucu’na göre %75 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %75 burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 75’ i alınmaz.

 

c)%50 Burs: Işık Üniversitesi’ne Merkezi Yerleştirme Sonucu’na göre %50 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %50 burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’ si alınmaz.

 

d)%25 Burs: Işık Üniversitesi’ne Merkezi Yerleştirme Sonucu’na göre %25 Burs ile yerleşerek kayıt yaptıran ve özel yetenek sınavı ile %25 Burslu olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25’ i alınmaz.

 

e)FMV Işık İndirimi: FMV Işık Liseleri’nden ve/veya Işık Üniversitesi Programları’ndan mezun olarak ilgili sınav ile Işık Üniversitesi’ne ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’si alınmaz.

 

f)Şile İndirimi: Bu indirim Şile ilçesindeki liselerden mezun olan ve Işık Üniversitesi’ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak üniversiteye ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerin öğretim ücretinin %50’si alınmaz.

 

g)Tercih İndirimi: Işık Üniversitesi’ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25′ i alınmaz.

 

h)Darüşşafaka Lisesi ve Şişli Terakki Lisesi Tercih İndirimi: Darüşşafaka Lisesi  ve Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olan, Işık Üniversitesi’ni ilk üç tercihleri arasında yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’si alınmaz.

 

i)Güzel Sanatlar İndirimi: Güzel Sanatlar, Darüşşafaka ve Şişli Terakki Liselerini bitirerek Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne özel yetenek sınavı ile ücretli olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50’si alınmaz.

 

j)Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi’nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50’si alınmaz.

 

k)DGS Tercih İndirimi: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucuna göre, Işık Üniversitesi’ni tercihlerinde ilk sırada yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerden öğretim ücretinin %50’si, ikinci ve üçüncü sırada yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerden öğretim ücretinin %25’i alınmaz.

 

3.3: Öğretim Sırasında Sağlanan Burs ve Destekler :

 

 1. a) Başarı Bursu: Işık Üniversitesi Lisans programlarında her yarıyıl sonunda aşağıdaki koşulların tümünü sağlayan başarılı öğrencilere verilen burstur. Bu burs, kazandığı yarıyılı izleyen yarıyılda uygulanır. O yarıyıl için bağlı oldukları öğretim programında,

 

 • Normal ders yükü kadar ders alan,
 • Yarıyıl sonu notlarında F  notu olmayan,
 • Yarıyıl ortalaması (SPA) 3,25 (üç virgül yirmi beş) ve üstünde olan,
 • Ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan

 

öğrencilere verilir.

 

 

 

Sıralama Burs Oranı
Birinci %100  (Burs almaya hak kazandığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücreti ödemez.)
İkinci %80    (Burs almaya hak kazandığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %80’ini ödemez.)
Üçüncü %60    (Burs almaya hak kazandığı yarıyılı izleyen yarıyılda, yarıyıl ücretinin %60’ını ödemez.)

 

 

Bir programda öğrencilerin yarıyıl ortalamalarının (SPA) eşit olması durumunda

 

 • Yukarıdaki sıralama yarıyıl ortalamaları (SPA) eşit olan öğrencilerin program genel not ortalamasına (GPA) göre yapılır.
 • Program genel not ortalamalarının da (GPA) eşit olması durumunda öğrencinin o yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi sayısına bakılarak fazla olana öncelik verilir.

 

 

Yaz öğretimi dönemi bu değerlendirmeye katılmaz ve Yaz Okulu’nda başarı bursu verilmez.

 

 

ÇAP ve YAP öğrencileri için yalnızca anadal ortalaması ve anadal ders yükü dikkate alınır.

 

 

 1. b) Çalışma Bursu: Öğrencinin başvurusu halinde kendisine Işık Üniversitesi’nin birimlerinde çalışması karşılığı sağlanan burstur. Bu bursun verilmesinde öğrencinin ihtiyacı ve başarısı dikkate alınarak, başvuru formunda belirtilen hususların değerlendirilmesine göre yapılan sıralama esas alınır. Bu bursu alan öğrencilere saat başı ücret ile Üniversite’nin ihtiyacı olduğu birimlerde çalışma olanağı sağlanır. Bu bursun süresi 9 aydır. Burs Komisyonu birimlerin gereksinimlerine göre geçici süre ile çalışma bursu tahsis edebilir.

 

Işık Üniversitesi öğrencilerinin izleyen akademik yılda çalışma bursu alabilmeleri için son burs başvurma tarihi o yıl için Akademik Takvim’ de yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününün sonudur. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Öğrenci, Campus On-Line’da yer alan online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurur. Burs Komisyonu tarafından kurulan İnceleme Alt Komisyonu başvuruları değerlendirir. Komisyon, bu ön değerlendirmeyi geçen öğrencilerden gerekli belgeleri ister ve gereğinde mülakata çağırır. Öğrenci istenen belgeleri zamanında teslim eder. Burs Komisyonu, çalışmaların sonunda bir öneri listesi hazırlayarak Ağustos ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunar.

 

Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden hazırlık sınıfını okumadan doğrudan lisans programlarına başlamaya hak kazanan öğrencilerden çalışma bursu almak isteyenler başvuru formunu doldurarak ekleri ile birlikte en geç lisans programları ders kayıtlarının son gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Burs Komisyonu bu başvuruları inceleyerek bir öneri listesi hazırlar ve 15 gün içinde Rektörlüğe sunar.

 

Akademik Birimlerde çalışma burslu olarak görev yapacak öğrenciler ilgili birim tarafından ismen belirlenirler ve öğrencilerin isimleri birim tarafından o yıl için Akademik Takvim’de yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününün akşamına kadar ilgili dekanlığa bildirilir. Bu isimler Dekanlık tarafından Rektörlük kanalı ile Burs Komisyonu’na iletilir. Akademik birimlerde çalışacak olan öğrenciler de yalnızca ilgili formu doldurarak yine Akademik Takvim’de yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim ederler.

 

 1. c) Geri Ödemeli Destek: Ödeme zorluğu içinde olan ve durumunu belgelerle kanıtlayan öğrencilerden, birinci sınıfı tamamlayanlara, taleplerine göre bir (1) veya iki (2) yarıyıl geçerli olmak üzere, Geri Ödemeli Destek Verme Esasları’nda belirtilen koşullar kapsamında, Fakülteler arasında dengeli dağılım göz önünde tutularak, en fazla %25 oranında ve en fazla üç (3) yıl alabilmeleri koşulu ile geri ödemeli destek sağlanabilir. Geri ödemeli destek için son başvurma tarihi Akademik Takvim’de yer alan, o yıl yapılacak olan mezuniyet töreni gününden bir önceki iş günüdür. Bu tarihten sonra başvuruda bulunan öğrencilerin dilekçesi işleme konmaz. Geri ödemeli destek bir (1) yıllıktır, izleyen yılda da geri ödemeli destek almak isteyen öğrencinin yeniden başvurması gerekir.

 

MADDE 4. LİSANSÜSTÜ BURS VE İNDİRİMLERİ

 

4.1. Lisansüstü Düzeyde Öğretim Ücreti Bursu/İndirimi: Işık Üniversitesi lisansüstü programına kabul sırasında verilen burs/indirimdir. Bu burs/indirim Işık Üniversitesi lisansüstü öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsar.

 

Burslar/İndirimler Enstitü Yönetim Kurullarının önerisi, Üniversite Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyeti onayı ile belirlenir.

 

4.2. Lisansüstü Düzeyde Işık Lisesi İndirimi: Işık Lisesi mezunlarına (başka kurumlarla ortak yüksek lisans programları hariç) öğretim ücretlerinden % 25 oranında indirim yapılır.

 

4.3. Lisansüstü Düzeyde Işık Üniversitesi İndirimi: Işık Üniversitesi lisans ve yüksek lisans mezunlarına, (başka kurumlarla ortak yüksek lisans programları hariç) öğretim ücretlerinden % 50 oranında indirim yapılır.

 

MADDE 5. ORTAK İLKELER

 

5.1. Kardeş İndirimi: İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında (başka kurumlarla ortak yüksek lisans programları hariç)  tam ücretli olarak okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %25 oranında indirim yapılır. Kardeşlerden burslu veya indirimli olan varsa bu indirim yalnızca tam ücretli okuyana uygulanır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır.

 

5.2. Spor Bursu/İndirimi:

 

 1. Milli Sporcu Bursu: Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, milli takım kadrosunda yer alan ve ilgili dalda aktif sporcu olup lisansı halen devam eden öğrencilerden, milli oldukları dalda Işık Üniversitesi’nin okul takımında yer aldıkları sürece eğitim ücreti alınmaz. Öğrencinin milli olduğu dalda okul takımı yok ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın görüşü ve Burs Komisyonu’nun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu’nda karar verilir.

 

 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi: Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, 1. lig ve 2. lig takımlarında yer alan ve lisansı devam eden öğrencilerden, ilgili dalda okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır.

 

 1. Okul Takımı İndirimi: Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, Işık Üniversitesi’nin okul takımlarında yer alan öğrencilere (5.2.b maddesindeki öğrenciler dışında), ilgili takımda yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Işık Üniversitesi okul takımlarında yer alacak öğrencilerin listesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük onayına sunulur.

 

Genel Not Ortalaması (GNO) arka arkaya 2 yarıyıl 2,00 (iki)’nin altına düşen öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir. Öğrencinin GNO’sunu 2,00 (iki)’ye çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır. Yer aldığı okul takımından herhangi bir nedenle ayrılan öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir.

 

 

MADDE 6. BURS/İNDİRİM SÜRELERİ

 

6.1. Ön Lisans Burs/İndirim Süreleri:

 

Ön lisans burs ve indirimlerinin süresi 4+1 yarıyıldır (toplam 5 yarıyıl). Ön Lisans Programı’nı 4+1 yarıyılda (toplam 5 yarıyılda) başarı ile bitiremeyenlerin bursları/indirimleri kesilir.

 

6.2. Lisans Burs/İndirim Süreleri:

 

 1. a) Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık Programları Burs/İndirim Süreleri: Hazırlık programlarında bursların/indirimlerin süresi 1+1 yıldır (toplam 2 yıl). Hazırlık Programlarını 2 (iki) yılda başarı ile bitiremeyenlerin bursları/indirimleri kesilir. Bu öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları/indirimleri tekrar bağlanır.

 

 1. b) Lisans Programları Burs/İndirim Süreleri: Lisans programlarında bursların/indirimlerin süresi 4+1 yıldır (toplam 5 yıl).

 

Verilen burs/indirim, İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere toplam olarak 7 (yedi) yılı geçemez. (Hazırlık Programı’nda 1+1 yıl (toplam 2 yıl), Lisans eğitimi için 4+1 yıl (toplam beş yıl) ve genel not ortalamasına bakılmaksızın kesintisiz devam eder.)

 

Yasal burs/indirim süresi sona eren ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için parasal zorluk içinde olan öğrencilerden, bursu kesildiği andan sonra iki (2) yıl içinde mezun olabilecek durumda olanlara, talep etmeleri halinde en fazla kesilen burs/indirim oranı kadar ve en fazla iki (2) yıl alabilmeleri koşulu ile, Geri Ödemeli Destek Verme Esasları’nda belirtilen koşullar kapsamında geri ödemeli destek verilebilir. Geri ödemeli destek için son başvurma tarihi Akademik Takvim’de yer alan, o yıl yapılacak olan mezuniyet töreni gününden bir önceki iş günüdür. Bu tarihten sonra başvuruda bulunan öğrencilerin dilekçesi işleme konmaz. Geri ödemeli destek bir (1) yıllıktır, izleyen yılda da geri ödemeli destek almak isteyen öğrencinin yeniden başvurması gerekir.

 

 

 

 1. c) Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş İle Yerleşen Öğrencilerin Burs/İndirim Süreleri: Yatay geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen öğrencilerin burs/indirim süreleri intibak edildikleri yarıyıl 10 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır. (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal burs süresi 8 yarıyıldır.)

 

6.3. Yüksek Onur Burslu Öğrencilere Parasal Katkı: GNO’larının 2,50 (iki virgül elli)’nin altına düşmesi nedeniyle yaşam giderleri için kendilerine üniversite tarafından verilen parasal desteği kesilen Yüksek Onur Burslu öğrencilerin GNO’larını 2,50 (iki virgül elli)’nin üzerine çıkarmaları durumunda kendilerine tekrar parasal destek verilmeye başlanır.

 

ÇAP öğrencileri için bu süre lisans öğretimi için 5+1 (toplam 6) yıldır.

 

6111, 6353 ve 6569 sayılı yasalarla öğrenimine devam eden öğrenciler burs olanaklarından yararlanamazlar.

 

Öğretim süresinden sayılmadan izinli olma durumları bu maksimum süreden sayılmaz. Burslu/indirimli öğrencilerden, bursları/indirimleri oranında yaz öğretimi ücreti alınmaz.

 

6.4. Lisansüstü Burs/ İndirim Süreleri:

Lisansüstü burs ve indirimlerin süreleri aşağıda belirtilmiştir.

 

       1) Tezsiz Yüksek Lisans Programları: Bursların/indirimlerin süresi 3 (üç) yarıyıldır.

       2) Tezli Yüksek Lisans Programları: Bursların/indirimlerim süresi 4 (dört) yarıyıldır.

       3) Doktora Programları: Bursların/indirimlerin süresi 8 (sekiz) yarıyıldır.

 

Bilimsel hazırlık programına alınan öğrenciler için bursun/indirimin süresi, bilimsel hazırlık programında geçirdikleri süre kadar arttırılır. Bu süre iki yarıyılı geçemez.

 

Yüksek Lisans Programları’nda bursun/indirimin devamı için (bilimsel hazırlık derslerinin de dahil edildiği) GNO’nun 2,50 (iki virgül elli) veya üzerinde olması gerekir; bir yarıyıl için GNO’nun 2,00 (iki)’ye kadar düşmesine izin verilir. Bir yarıyıl sonra öğrencinin GNO’su hala 2,50 (iki virgül elli)’nin  altında ise, bursu/indirimi kesilir. Bursu/indirimi kesilen öğrencinin izleyen dönemlerde GNO’sunu 2,50 (iki virgul elli)’ye çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır.

 

Doktora programlarında bursun/indirimin devamı için (bilimsel hazırlık derslerinin de dahil edildiği) GNO’nun 3,00(üç) veya üzerinde olması gerekir; bir yarıyıl için GNO’nun 2,50 (iki virgül elli)’ye kadar düşmesine izin verilir. Bir yarıyıl sonra öğrencinin GNO’su hala 3,00 (üç)’ün altında ise, bursu/indirimi kesilir. Bursu/indirimi kesilen öğrencinin izleyen dönemlerde GNO’sunu 3,00 (üç)’e çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır.

 

Doktora Programları’nda yeterlilik sınavından iki kez başarısız olanlar ile teze kayıtlı oldukları süre içinde art arda iki yarıyıl tez çalışmasından F notu alanların bursu/indirimi kesilir.

 

Lisansüstü düzeyde Işık Lisesi ve Işık Üniversitesi İndirimi not ortalaması kısıtlarından bağımsız olarak sadece öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programa tanınan indirim süresi ile sınırlıdır.

 

Lisansüstü Programlarda tez aşamasındaki bir öğrencinin bursu/indirimi, tez danışmanı ve anabilim dalı başkanı görüşleri alınarak Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla ve Rektör onayı ile başarılı olması nedeniyle uzatılabilir. Yarıyıl izni almadan bir yarıyıl kayıt yaptırmayan lisansüstü öğrencisinin bursu/indirimi kayıtsız olduğu dönemin sonunda kesilir.

 

MADDE 7. TERCİH EDİLECEK BURSLAR / İNDİRİMLER

Bu yönerge çerçevesinde öğretim ücreti konusunda birden fazla maddeye göre burs ve indirim almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en yüksek olanından yararlanır. Burslar/indirimler toplanamaz. Çalışma bursları bu kapsamın dışındadır.

 

MADDE 8. MÜTEVELLİ HEYETİ’NCE SAĞLANACAK İNDİRİMLER:

Mütevelli Heyeti, Rektör’ün önerisiyle yukarıdaki düzenlemelere bağlı kalmaksızın, öğrencilere ve kurumlara karşılıklı veya karşılıksız indirim yapabilir, burs verebilir.

 

MADDE 9. DIŞ KAYNAKLI BURSLAR

Sosyal veya ticari amaçlı, gerçek veya tüzel kişilerin desteği ile karşılıksız veya geri ödemeli burslar verilebilir. Bu burslarda bursu veren kişi veya kurumların özel istekleri göz önüne alınır.

 

MADDE 10. DİSİPLİN CEZASI NEDENİYLE BURS VE İNDİRİMLERİN KESİLMESİ

Burs alan bir öğrencinin disiplin suçu işleyerek bir/iki yarıyıla kadar okuldan uzaklaştırma cezası alması halinde toplam burs süresinden bir/iki yarıyıl düşülür. Öğrencinin ikinci bir kez daha okuldan uzaklaştırma cezası alması halinde bursu /indirimi tekrar bağlanmamak üzere kesilir.

 

MADDE 11. GEÇİCİ İNDİRİMLER

Işık Üniversitesi teşvik amaçlı olarak belirli dönemler için geçerli indirimleri ve koşullarını web sayfası, ÖSYS kitapçığı veya diğer araçlarla ilan edebilir.

 

MADDE 12. YÜRÜRLÜK

Bu Yönerge Mütevelli Heyeti’nin 08.06.2017 tarih ve 18 Sayılı Toplantısı’nda aldığı karara istinaden Üniversite Senatosu tarafından 13.06.2017 tarih ve 2017/271 Sayılı Senato Toplantısı’nda karara bağlanmıştır. İşbu Yönerge bu tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

MADDE 13. YÜRÜTME

Bu Yönergeyi Işık Üniversitesi Rektör’ü yürütür.