Neden İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Programı?
Kapat

Neden İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Lisans Programı?

Geri

İçmimarlık mesleğini seçmek için çok önemli nedenler vardır.

Bu mesleğin uygulama alanın çok geniş olduğu ve meslekle uğraşanların diğer sanat dallarıyla kolayca ilişki kurduğu, resim, sinema, heykel, vb. tüm alanlarla çalışma olanağı bulduğu bir meslek olup, mimariye kıyasla düşündüğünü gerçekleştirme olanağına daha çok sahip olunan bir meslektir.

İçmimarlık mesleğinin günümüzde otel, hastahane, konut, residance, motel vb. tüm yapıların iç mekanlarını düzenleme imkanları vardır ve İç Mimarlar mimarlara göre daha kolay mesleki uygulama olanağı bulmaktadırlar.

Mezunlarımız yalnız yurt içinde değil yurt dışında da kolayca iş bulma olanağına sahip oldukları için bu mesleği seçmişlerdir.

YUKARI