Pınar Özemir

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Özemir

  • Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
  • Endüstriyel Tasarım Bölümü
  • pinar.ozemir@isikun.edu.tr

Pınar Özemir

İlgili Dosyalar