Paylaş

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Alternatif Cadde Tasarımları

Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik için Alternatif Cadde Tasarımları
Dr. Öğr. Üyesi Ali Sercan Kesten

Dünyadaki tüm şehirlerde verimli ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi ekonomik etkinliklere katılımın gerçekleştirilmesi, kalkınma ve yaşam kalitesi açısından önemlidir. Ulaştırmanın önemli dışsal etkilerinden biri de çevresel etkiler olarak ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde özellikle sürdürülebilir kentsel hareketlilik çalışmaları kapsamında mevcut ulaşım sistemlerinin sürdürülebilir türlere öncelik verecek şekilde yeniden düzenlenmesi oldukça önem kazanmaktadır. Bu derste trafik mikro simülasyonu çalışmaları genel olarak tanıtılacak sonrasında ise İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan ve önemli bir cazibe merkezi olan Bağdat Caddesinin alternatif en kesit tasarımının trafiğe ve çevreye olan etkileri bir vaka çalışması olarak incelenecektir.

Ayrıca sürdürülebilirlik odaklı yeniden tasarımın sosyal, ekonomik ve trafik güvenliği açısından etkileri de irdelenecektir. Ders kapsamında ele alınacak başlıklar aşağıda verilmiştir.

· Ulaştırma Mühendisliğinin çalışma alanları,
· Temel trafik akım bağıntıları,
· Taşıt türleri ve özellikleri,
· Saha çalışmaları ve trafik verileri,
· Mikroskobik trafik modeli kurulması,
· Trafik ve çevresel etkilerin hesaplanması,
· Genel değerlendirmeler.

İlgili Dosyalar