Yatay Geçiş

Paylaş

Yatay Geçiş

YATAY GEÇİŞ NEDİR?

Öğrencilerimiz kayıtlı olduğunu yükseköğretim kurumu ile aynı eğitim programlarını uygulayan başka bir yükseköğretim kurumunun bir fakülte ya da bölümüne veya aynı yükseköğretim kurumunda, belirlenen kurallar çerçevesinde farklı bir bölüme geçiş imkanı veren bir uygulamadır.

YATAY GEÇİŞ - KONTENJAN
 • Farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya üniversite içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapılabilir.
 • Üniversite Senatosundan geçen ve onaylanan kontenjanlar, akademik yıl içerisinde ''güz ve bahar'' dönemlerinde başvuru takvimi ile birlikte, Işık Üniversitesi web sayfasında yayınlanır.
YATAY GEÇİŞ TÜRLERİ

Üniversitelerde yatay geçişler, ilgili mevzuatlar gereğince aşağıdaki gibi sınıflanır.

1. KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ
A. MERKEZİ PUAN İLE YATAY GEÇİŞ

Başarı koşullarına ve program eşdeğerliliğine bakılmaksızın, öğrencinin üniversitemize kayıt yaptırdığı yıl aldığı puanlara göre yapılan değerlendirmedir. Kayıt olduğu yıl alınan merkezi yerleştirme puanları, yatay geçiş yapmak istenilen programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olmalıdır. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.

B. GENEL NOT ORTALAMASI İLE GEÇİŞ

Öğrenciler, kayıtlı oldukları bölümlerin eşdeğeri olan bölümlere kurum içi yatay geçiş için başvurabilirler. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

Üniversitemizin "Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi" için tıklayınız.

2. KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ
A. MERKEZİ PUAN İLE YATAY GEÇİŞ
 • Öğrencinin başarı durumuna bakılmaksızın, öğrenim görmekte olduğu üniversiteye girdiği yıl aldığı ÖSYS puanlarına göre değerlendirilmektedir. Adayın kayıt olduğu yıl aldığı merkezi yerleştirme puanlarının, yatay geçiş yapmak istediği programın o yıl oluşan taban puan türüne eşit ya da yüksek olması gerekmektedir. Taban puanı yeterli olan her programa yatay geçiş için başvuru yapmak mümkündür.
 • Ön lisanstan-Lisansa ya da Lisanstan-Ön lisansa, birinci öğretimden ikinci öğretime yada ikinci öğretimden birinci öğretime yatay geçiş yapılabilir.
3. KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ-GENEL NOT ORTALAMASI İLE YATAY GEÇİŞ
 • Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve yükseköğretim kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.
 • Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır.
  • SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
   • Kurumlar arası yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ışık üniversitesi resmi web sayfasında öğrenci işleri daire başkanlığı altında duyurulur.
   • Gerekli koşulları sağlayan aday sayısı kontenjandan fazla olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asil adaylardan başvuru yapılmaması durumunda sırayla yedekler çağrılır.
   • Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yazılı olarak tebliğ edilir.
   • İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, öğrencinin hangi yarıyıla intibak ettirileceğini tespit eder ve muaf tutulması gereken dersleri Işık Üniversitesi İntibak Yönergesine göre belirler. Öğrencinin geçiş öncesi aldığı derslerden, geçiş yaptığı programa transfer edilenler, notları ile birlikte transfer edilir. Birden fazla dersin, tek bir derse transfer edildiği durumda, transfer notu krediye göre ağırlıklı olarak hesaplanır. Farklı not skalaları kullanan programlar arası geçişte transfer notlarının hesaplanması Işık Üniversitesi Not Dönüşüm Yönergesine göre yapılır.
   • Işık Üniversitesi yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Öğrenci Veri Tabanına (YÖKSİS) İşlenir.

   İlgili Dosyalar