Uluslararası Ofis yurtdışı tanıtım etkinliklerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi, yükseköğrenim alanında tanınırlığının arttırılması ve uluslararası tam zamanlı öğrenci kazanımı başta olmak üzere FMV Işık Üniversitesi'nin Uluslararasılaşma hedefleri doğrultusundaki faaliyetlerinin gerçekleşmesini koordine eder. Uluslararası fuar ve etkinliklere katılım göstererek, kampüsteki tam zamanlı uluslararası öğrenci nüfusunun arttırılması ve çok kültürlü bir akademik ortamın sağlanması yönündeki çalışmaları yürütür.

FMV Işık Üniversitesi'nin sunduğu kaliteli eğitim olanaklarının uluslararası platformlarda seçkin yükseköğrenim kurum ve kuruluşlarına aktarılması ve seçkin işbirlikleriyle her yıl farklı ülkelerden tam zamanlı uluslararası öğrenci kazanımı sağlanmaktadır.

YUKARI -->