Kapat

Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı (ÖYS)

Geri

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

ÖZEL YETENEK SINAVI (ÖYS)

GENEL BİLGİLER

1. Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci kabul eden Bölümler;

·         Görsel Sanatlar Bölümü (Resim, Heykel)

·         Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü

2. Özel Yetenek Sınavı Tarihleri;

Görsel Sanatlar Bölümü ve Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü için 11 Ağustos 2018 tarihinde özel yetenek çizim sınavı yapılacaktır.

3. Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim dili Türkçe'dir.

4. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tüm bölümleri için isteğe bağlı İngilizce hazırlık sınıfı açılmaktadır.

5.  2018-2019 Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı'na girmek için başvuracak adayların, TYT sınavından 150 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir. Engelli adayların TYT sınavından 100 ve üzeri puan almış olmaları gerekmektedir

6. Burs ve İndirim Olanakları:

·         Giriş Bursları: Özel yetenek sınavı sonucu %100 Burslu, %75 ve %50 Burslu olarak alınan ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup, bu öğrencilerden bursları oranında öğretim ücreti alınmaz.

·         FMV Işık İndirimi: FMV Işık Liseleri'nden ve/veya Işık Üniversitesi Programlarından mezun olarak ilgili sınav ile Işık Üniversitesi'ne ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

·         zel Sanatlar İndirimi: Güzel Sanatlar, Darüşşafaka ve Şişli Terakki Liselerini bitirerek Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne özel yetenek sınavı ile ücretli olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz.

·         Şehit Çocuğu Bursu: Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Gücü, Kamu Görevlisi ve 15 Temmuz Şehitlerinin birinci dereceden (anne ve baba) şehit çocuğu olan ve Işık Üniversitesine yerleştirilerek kayıt yaptıran öğrencilere verilen burs olup bu öğrencilerden öğretim ücreti alınmaz.

·         Gazi Çocuğu Bursu: Türk Silahlı Kuvvetleri, Kolluk Gücü, Kamu Görevlisi ve 15 Temmuz Gazilerinin birinci dereceden (anne/baba) gazi çocuğu olan ve Işık Üniversitesine yerleşerek kayıt yaptıran öğrencilerin durumu Burs Komisyonu tarafından incelenir ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile Mütevelli Heyeti onayına sunulur. Gazi çocuklarına, gazilik mertebesine göre %100 oranına kadar burs verilebilir.

·         Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

·         Kardeş İndirimi: İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında (başka kurumlarla ortak yüksek lisans programları hariç)  tam ücretli olarak okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %25 oranında indirim yapılır. Kardeşlerden burslu veya indirimli olan varsa bu indirim yalnızca tam ücretli okuyana uygulanır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır.

·         Spor Bursu/İndirimi:

Milli Sporcu Bursu; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, milli takım kadrosunda yer alan ve ilgili dalda aktif sporcu olup lisansı halen devam eden öğrencilerden, milli oldukları dalda Işık Üniversitesi'nin okul takımında yer aldıkları sürece eğitim ücreti alınmaz. Öğrencinin milli olduğu dalda okul takımı yok ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın görüşü ve Burs Komisyonu'nun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu'nda karar verilir. 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, 1. lig ve 2. lig takımlarında yer alan ve lisansı devam eden öğrencilerden, ilgili dalda okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır. Okul Takımı İndirimi; Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, Işık Üniversitesi'nin okul takımlarında yer alan öğrencilere, ilgili takımda yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Işık Üniversitesi okul takımlarında yer alacak öğrencilerin listesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük onayına sunulur. Genel Not Ortalaması (GNO) arka arkaya 2 yarıyıl 2,00 (iki)'nin altına düşen öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir. Öğrencinin GNO'sunu 2,00 (iki)'ye çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır. Yer aldığı okul takımından herhangi bir nedenle ayrılan öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir.

·         Lisans Burs/İndirim Süreleri:

Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık Programları Burs/İndirim Süreleri; isteğe bağlı hazırlık programlarında bursların/indirimlerin süresi 1+1 yıldır (toplam 2 yıl). Bu öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları/indirimleri tekrar bağlanır. Lisans Programları Burs/İndirim Süreleri; Lisans programlarında bursların/indirimlerin süresi 4+1 yıldır (toplam 5 yıl). Verilen burs/indirim, İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere toplam olarak 7 (yedi) yılı geçemez. (Hazırlık Programı'nda 1+1 yıl (toplam 2 yıl), Lisans eğitimi için 4+1 yıl (toplam beş yıl) ve genel not ortalamasına bakılmaksızın kesintisiz devam eder.)

GÖRSEL SANATLAR BÖLÜMÜ ile MODA ve TEKSTİL TASARIMI BÖLÜMÜ

ÇİZİM ÖZEL YETENEK SINAVI

ÖZEL YETENEK SINAVINA (ÇİZİM SINAVI) BAŞVURU VE ONLINE SINAV KAYDI:

Adaylar Işık Üniversitesi web sayfasında  www.isikun.edu.tr/basvuru-ve-kabul adresi üzerinden online ön kayıt formunu doldurarak sınav kaydı yaptırabilirler. Sınava girmek için adayın Online kayıt yaptırması yeterlidir.

ONLINE BAŞVURU TARİHLERİ:

       Görsel Sanatlar Bölümü ile Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü için yapılacak çizim sınavı ön kaydı  31 Temmuz – 10 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

Not: Özel Yetenek Sınavına giriş için sınav harcı alınmayacaktır.

ÖZEL YETENEK SINAVI (ÇİZİM SINAVI) TARİHİ:

Tarih     :  11 Ağustos 2018, Cumartesi

I. Oturum Saat:  10:00, II. Oturum Saat:  13:00

*Adayların hangi oturuma katılacağı sistem tarafından otomatik olarak belirlenir.

Yer:  Maslak Kampüsü

KAYIT:

Asil liste kayıtları 14-15 Ağustos 2018 Pazartesi tarihleri arasında, Birinci Yedek Liste kayıtları 16-17Ağustos 2018 Pazartesi tarihleri arasında, Genel Yedek Liste kayıtları ise                                       27 Ağustos – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında mesai saatlerinde Maslak Kampusu Öğrenci İşleri Ofisi'nde yapılacaktır.

SINAVIN İÇERİĞİ VE SINAVA GELİRKEN YANINIZDA GETİRECEĞİNİZ BELGE VE ÇİZİM MALZEMELERİ:

1.       Adayların sınava gelirken, nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport veya fotoğraflı bir kimlik belgesini,

2.       İnternet ön kayıt başvuru formu çıktısını,

3.       YKS Sınav Sonuç Belgesi'ni yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

4.       Özel Yetenek Sınavı uygulamalı olacağından, sınava katılacak adayların kurşun kalem, silgi, 35x50 cm boyutlarında duralit veya mukavvadan sert altlık, metal klips (mandal) vb. gerekli çizim malzemelerini ve 1 adet mavi tükenmez kalemi yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

·       Adaylar, başvuru formunda tercih ettikleri iki bölümü, öncelik sırasına göre belirtmelidirler.

·                     Engelli adaylar durumlarını "engelli sağlık kurulu raporu" ile belgelemeleri kaydıyla, özel yetenek sınavlarına kabul edilirler (bkz. https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2018/YKS/KILAVUZ_28062018.pdf ).

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

1.         Lise diplomasının aslı veya geçici mezuniyet belgesinin aslı,

2.         Nüfus cüzdanı fotokopisi (aslı adayın yanında bulunmalıdır)

3.         İki adet vesikalık fotoğraf (Renkli fotokopi veya polaroid fotoğraf kabul edilmeyecektir.)

4.         YKS Sınav Sonuç Belgesi,

5.         Öğretim ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu (%100 burslu programları kazanan öğrenciler hariç). Yatırılacak öğrenim ücreti; http://www.isikun.edu.tr/hakkinda/yonetim/genel-sekreterlik/mali-isler-daire-baskanligi/ogrenci-islemleri/ucretler/ adresinden öğrenilebilir.

6.         Dönemlik veya Yıllık Peşin Ödeme Sistemi tercih edilmiş ise, ödeme yapıldığına dair 'Banka Dekontu'

7.         Taksitli Ödeme Sistemi tercih edilmiş ise 'Taksit Hesabı Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi',

8.         'Yabancı Dil Yeterlilik ve Seviye Tesbit Sınavı'na girmek istediğini ya da istemediğini belirten dilekçe.

İLETİŞİM

Güzel Sanatlar Fakültesi ile ilgili bilgiler ve duyurular www.isikun.edu.tr internet adresinden veya aşağıda verilmiş telefonlardan öğrenilebilir.

Adres: Işık Üniversitesi Maslak Kampüsü, Pınar Mah. Büyükdere Cad. No.194, 34398 İstinye - Sarıyer / İstanbul

Sınav Kayıt Bürosu (Direkt):  444 07 99 - 6152

Santral (tel): 444 07 99  - 6083

Kayıt Danışma Hattı (Öğrenci İşleri):  444 07 99 - 6032

       İç Mimarlık Bölümü:  6166 / 6160

       Görsel Sanatlar Bölümü:  6178 / 6170

       Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü: 6204 / 6210

       Görsel İletişim Tasarımı Bölümü:  6193 / 6190

       Sinema ve Televizyon Bölümü: 6214 / 6213

o    Fakülte Sekreterliği:  6151 / 6152

o    Fakülte Faks:  (0212) 286 57 96

o    Fakülte e-mail: gsf@isikun.edu.tr