Güzel Sanatlar Fakültesi

Paylaş

Güzel Sanatlar Fakültesi

Görsel İletişim Tasarımı

Programın amacı, öğrencilerin iletişim stratejilerini geliştirip her türlü tasarım sorununu çözebilecek, araştırıcı ve yaratıcı güce sahip, kültürlü, yetenekli birer görsel iletişim tasarımcısı olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Görsel İletişim Tasarımı Programı


Görsel Sanatlar

Bölümümüz geleneksel sanat tekniklerindeki gelişmelerden, bilgisayar destekli sanat ve tasarım uygulamalarına kadar geniş bir yelpazede, disiplinler arası bir programa sahiptir.

Görsel Sanatlar Programı


İç Mimarlık

İç mimarlık eğitimi, birey ve toplulukların faydalandığı özel ve genel tüm çevrelerde, açık-kapalı hacimlerde, tasarım ve uygulama alanında çözüm üretebilen, eleştirel düşünebilen iç mimarların/tasarımcıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır.

İç Mimarlık Programı


Moda ve Tekstil Tasarımı

Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü, uyguladığı çok yönlü programı ve farklı uzmanlık alanları (dokuma, baskı ve giysi) ile yaratıcı fikirlerden yola çıkarak, sektörün gereksinimlerini karşılayacak tüketilir bir moda ürünü oluşturabilen; çağdaşlığı, yeniliği ve özgünlüğü göz ardı etmeyen, duyarlı, hoşgörülü ve coşkulu genç tasarımcılar yetiştirmeyi hedefleyen bir eğitimi yürütmektedir.

Moda ve Tekstil Tasarımı Programı


Sinema ve Televizyon

Programın amacı, yaratıcı endüstrilerin bir kolu olarak tanımlanan sinema televizyon sektörü ve bağlantılı iş kollarında görev alacak, yeni teknolojileri ve sunduğu olanakları iyi bilen, meslek etiği ve toplumsal sorumlulukları gelişmiş, bireyler yetiştirmektir.

Sinema ve Televizyon Programı

İlgili Dosyalar