Üniversite ve kampüs yaşamı, eğlencenin yanı sıra zorlayıcı bir ortamı da beraberinde getirmektedir. Yeni bir sosyal çevre beraberinde yeni ilişkiler ve sosyal becerilerin geliştirilmesini gerektirirken, akademik performansla ilgili beklentilerin yüksek olması üniversite hayatını orta öğretimden farklılaştırmakta ve zorlaştırmaktadır.

FMV Işık Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Merkezi, öğrencilerin üniversite yaşamının getirdiği yeni koşullar ve zorluklarla baş etmesini, bilgi ve becerilerini geliştirerek üniversite ve kampüs hayatını en verimli şekilde tamamlamasını sağlamayı hedeflemektedir. Öğrenciler, Psikolojik Danışmanlık Merkezi'nden yardım alabildikleri gibi, eğitim veya grup çalışmalarına da katılabilmektedir.

YUKARI -->