Avrupa'nın çeşitli kurumlarıyla yüksek öğrenim düzeyinde değişim programlarından ortak müfredat oluşturmaya kadar geniş bir yelpazede işbirliği sağlamayı amaçlayan Erasmus+ Programı ile öğrenciler, öğrenimlerinin belirli bir bölümünü yurt dışında sürdürme olanağına sahip olur. Erasmus+ Hareketliliği'nden faydalanacak öğrenciler Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan hibelerle desteklenir. FMV Işık Üniversitesi öğrencileri Erasmus+ kapsamında ikili anlaşma sağlanan üniversitelere bir ya da iki dönemliğine değişime gidebilir, Staj Hareketliliği kapsamında Avrupa'da 2 ila 12 ay staj yapabilir. Uluslararası Ofis, Erasmus+ Programı dışında kalan Avrupa Gönüllü Hizmeti, Jean Monnet Burs Programı, Gençlik Değişimleri gibi Avrupa Birliği'nin diğer değişim ve burs fırsatları hakkında öğrencileri bilgilendirir ve işbirliğimiz bulunan üniversitelerle ortak uluslararası yaz okulları ve Study Abroad Programları düzenler.

YUKARI -->