Çift Anadal: Öğrenciler, lisans öğrenimleri boyunca Üniversite tarafından belirlenen esaslara uygun olmak koşuluyla iki ayrı lisans programını izleyebiliyorlar. Her iki lisans programını da başarıyla tamamlayan öğrencilere, öğrenim gördükleri çift anadalla ilgili lisans programları için iki ayrı "Diploma" veriliyor.

Yandal: Anabilim dallarından herhangi birinde öğrenim gören öğrenciler, bir başka anabilim dalından da ders alabiliyorlar. Yandal programını tamamlayan öğrencilere "Yandal Sertifikası" veriliyor.

YUKARI -->