Geniş Burs Olanakları

Feyziye Mektepleri Vakfı'nın 132 yıllık kültürüyle hayat bulan ve 1996'da kurulan Işık Üniversitesi güçlü kadrosu ve proaktif yönetimi ile iş ve bilim dünyasına geleceğin "İYİ" insanlarını, vizyonerlerini, kanaat önderlerini kazandırıyor. Bu amaçla çıktığı yolda geniş burs olanaklarıyla, eğitimi, başarıyı, sanatı, sporu desteklemeye devam ediyor. Sen de Işık Üniversitesi'nin geniş burs imkânlarından yararlanabilirsin. Çünkü Işık'ta öğrencilerimizin %80'ininden fazlası çeşitli oranlarda burslardan faydalanır.

Lisans Burs ve İndirimleri

Spor ve sanat alanında başarını ödüllendiriyoruz

 • Spor Bursu / İndirimi

  a) Milli Sporcu Bursu: Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, milli takım kadrosunda yer alan ve ilgili dalda aktif sporcu olup lisansı halen devam eden öğrencilerden, milli oldukları dalda Işık Üniversitesi'nin okul takımında yer aldıkları sürece eğitim ücreti alınmaz. Öğrencinin milli olduğu dalda okul takımı yok ise Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın görüşü ve Burs Komisyonu'nun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu'nda karar verilir.
  b) 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi: Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, 1. lig ve 2. lig takımlarında yer alan ve lisansı devam eden öğrencilerden, ilgili dalda okul takımında yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır.
  c) Okul Takımı İndirimi: Ön lisans ve lisans programlarına yerleşen, Işık Üniversitesi'nin okul takımlarında yer alan öğrencilere (5.2.b maddesindeki öğrenciler dışında), ilgili takımda yer aldıkları sürece ödemeleri gereken eğitim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Işık Üniversitesi okul takımlarında yer alacak öğrencilerin listesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından Rektörlük onayına sunulur.
  Genel Not Ortalaması (GNO) arka arkaya 2 yarıyıl 2,00 (iki)'nin altına düşen öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir. Öğrencinin GNO'sunu 2,00 (iki)'ye çıkarması durumunda bursu/indirimi yeniden verilmeye başlanır. Yer aldığı okul takımından herhangi bir nedenle ayrılan öğrencinin Milli Sporcu Bursu, 1. ve 2. Lig Sporcu İndirimi ve Okul Takımı İndirimi kesilir.

Güzel Sanatlarda Yetenekliysen, yeteneğini destekliyoruz

 • Güzel Sanatlar İndirimi Güzel Sanatlar, Darüşşafaka ve Şişli Terakki Liselerini bitirerek Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne özel yetenek sınavı ile ücretli olarak kabul edilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin %50'si alınmaz.
 • Yüksek Onur Bursu: Tam burslu kontenjandan, Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre sıralamada ilk 2000'e girip Işık Üniversitesi'ne yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Şile Yerleşkesi'ndeki programlara kayıtlı öğrenciler Işık Üniversitesi yurtlarında ücretsiz kalabilirler. Üniversiteye kayıtlı olmaları ve GNO'larının (Genel Not Ortalamaları) 2,50 (iki virgül elli)'nin üzerinde olması koşulu ile 9 ay süre ile yaşam giderleri için kendilerine her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen bir miktarda parasal destek verilir.
  Onur Bursu: Tam burslu kontenjandan, Merkezi Yerleştirme Sonucu'na göre sıralamada 2001-10 000 içine girip Işık Üniversitesi'ne yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen burstur. Üniversiteye kayıtlı olmaları koşulu ile Şile Yerleşkesi'ndeki programlara kayıtlı öğrenciler Işık Üniversitesi yurtlarında ücretsiz kalabilirler.
  Yüksek Onur Burslu Öğrencilere Parasal Katkı: GNO'larının 2,50 (iki virgül elli)'nin altına düşmesi nedeniyle yaşam giderleri için kendilerine üniversite tarafından verilen parasal desteği kesilen Yüksek Onur Burslu öğrencilerin GNO'larını 2,50 (iki virgül elli)'nin üzerine çıkarmaları durumunda kendilerine tekrar parasal destek verilmeye başlanır.
  ÇAP öğrencileri için bu süre lisans öğretimi için 5+1 (toplam 6) yıldır.
  6111, 6353 ve 6569 sayılı yasalarla öğrenimine devam eden öğrenciler burs olanaklarından yararlanamazlar.
  Öğretim süresinden sayılmadan izinli olma durumları bu maksimum süreden sayılmaz. Burslu/indirimli öğrencilerden, bursları/indirimleri oranında yaz öğretimi ücreti alınmaz.

Tercihin ile Bursunu Belirle

 • Tercih İndirimi: Işık Üniversitesi'ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25' i alınmaz.

Yabancı Diplomaya Burs İmkanı

 • Uluslararası Bakalorya İndirimi: Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureate-IB) programından diploma alan ve Işık Üniversitesi'nin lisans programlarına ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

Işık Başarıyı Destekler

 • Başarı Bursu: Işık Üniversitesi Lisans programlarında her yarıyıl sonunda aşağıdaki koşulların tümünü sağlayan başarılı öğrencilere verilen burstur. Bu burs, kazandığı yarıyılı izleyen yarıyılda uygulanır. O yarıyıl için bağlı oldukları öğretim programında,
  • Normal ders yükü kadar ders alan,
  • Yarıyıl sonu notlarında F notu olmayan,
  • Yarıyıl ortalaması (SPA) 3,25 (üç virgül yirmi beş) ve üstünde olan,
  • Ücretli ve kısmi burslu öğrenciler arasında birinci, ikinci ve üçüncü olan
  öğrencilere verilir.
 • FMV Işık İndirimi: FMV Işık Liseleri'nden ve/veya Işık Üniversitesi Programları'ndan mezun olarak ilgili sınav ile Işık Üniversitesi'ne ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.
  Şile İndirimi: Bu indirim Şile ilçesindeki liselerden mezun olan ve Işık Üniversitesi'ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak üniversiteye ücretli yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerin öğretim ücretinin %50'si alınmaz.
  Tercih İndirimi: Işık Üniversitesi'ni tercihlerinde ilk üç sırada yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 25' i alınmaz.
  Darüşşafaka Lisesi ve Şişli Terakki Lisesi Tercih İndirimi: Darüşşafaka Lisesi ve Şişli Terakki Lisesi'nden mezun olan, Işık Üniversitesi'ni ilk üç tercihleri arasında yazarak üniversiteye ücretli olarak yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen indirim olup, bu öğrencilerden öğretim ücretinin % 50'si alınmaz.

Kardeşler ayrılmasın

 • İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarında (başka kurumlarla ortak yüksek lisans programları hariç) tam ücretli olarak okuyan kardeş öğrencilerin üniversiteye aynı anda kayıtlı olmaları halinde her birinin öğretim ücretinden %25 oranında indirim yapılır. Kardeşlerden burslu veya indirimli olan varsa bu indirim yalnızca tam ücretli okuyana uygulanır. Bu indirimden yalnızca anne veya babası aynı kişi olanlar ve yasal olarak evlat edinilmiş olanlar yararlanır.

Üniversitede Çalışarak Burs Kazanma İmkanı

 • Çalışma Bursu: Öğrencinin başvurusu halinde kendisine Işık Üniversitesi'nin birimlerinde çalışması karşılığı sağlanan burstur. Bu bursun verilmesinde öğrencinin ihtiyacı ve başarısı dikkate alınarak, başvuru formunda belirtilen hususların değerlendirilmesine göre yapılan sıralama esas alınır. Bu bursu alan öğrencilere saat başı ücret ile Üniversite'nin ihtiyacı olduğu birimlerde çalışma olanağı sağlanır. Bu bursun süresi 9 aydır. Burs Komisyonu birimlerin gereksinimlerine göre geçici süre ile çalışma bursu tahsis edebilir.
  Işık Üniversitesi öğrencilerinin izleyen akademik yılda çalışma bursu alabilmeleri için son burs başvurma tarihi o yıl için Akademik Takvim' de yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününün sonudur. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Öğrenci, Campus On-Line'da yer alan online başvuru formunu eksiksiz olarak doldurur. Burs Komisyonu tarafından kurulan İnceleme Alt Komisyonu başvuruları değerlendirir. Komisyon, bu ön değerlendirmeyi geçen öğrencilerden gerekli belgeleri ister ve gereğinde mülakata çağırır. Öğrenci istenen belgeleri zamanında teslim eder. Burs Komisyonu, çalışmaların sonunda bir öneri listesi hazırlayarak Ağustos ayı sonuna kadar Rektörlüğe sunar.
  Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden hazırlık sınıfını okumadan doğrudan lisans programlarına başlamaya hak kazanan öğrencilerden çalışma bursu almak isteyenler başvuru formunu doldurarak ekleri ile birlikte en geç lisans programları ders kayıtlarının son gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvururlar. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz. Burs Komisyonu bu başvuruları inceleyerek bir öneri listesi hazırlar ve 15 gün içinde Rektörlüğe sunar.
  Akademik Birimlerde çalışma burslu olarak görev yapacak öğrenciler ilgili birim tarafından ismen belirlenirler ve öğrencilerin isimleri birim tarafından o yıl için Akademik Takvim'de yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününün akşamına kadar ilgili dekanlığa bildirilir. Bu isimler Dekanlık tarafından Rektörlük kanalı ile Burs Komisyonu'na iletilir. Akademik birimlerde çalışacak olan öğrenciler de yalnızca ilgili formu doldurarak yine Akademik Takvim'de yer alan mezuniyet töreninin yapıldığı günden bir gün önceki iş gününe kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim ederler.


Burs ve İndirim Süreleri

 • Ön lisans burs ve indirimlerinin süresi 4+1 yarıyıldır (toplam 5 yarıyıl). Ön Lisans Programı'nı 4+1 yarıyılda (toplam 5 yarıyılda) başarı ile bitiremeyenlerin bursları/indirimleri kesilir.
 • a) Zorunlu veya İsteğe Bağlı Hazırlık Programları Burs/İndirim Süreleri: Hazırlık programlarında bursların/indirimlerin süresi 1+1 yıldır (toplam 2 yıl). Hazırlık Programlarını 2 (iki) yılda başarı ile bitiremeyenlerin bursları/indirimleri kesilir. Bu öğrencilerin lisans öğrenimlerine başlamaları durumunda bursları/indirimleri tekrar bağlanır.
  b) Lisans Programları Burs/İndirim Süreleri: Lisans programlarında bursların/indirimlerin süresi 4+1 yıldır (toplam 5 yıl).
  Verilen burs/indirim, İngilizce Hazırlık Programları dahil olmak üzere toplam olarak 7 (yedi) yılı geçemez. (Hazırlık Programı'nda 1+1 yıl (toplam 2 yıl), Lisans eğitimi için 4+1 yıl (toplam beş yıl) ve genel not ortalamasına bakılmaksızın kesintisiz devam eder.)
  Yasal burs/indirim süresi sona eren ve eğitimlerini sürdürebilmeleri için parasal zorluk içinde olan öğrencilerden, bursu kesildiği andan sonra iki (2) yıl içinde mezun olabilecek durumda olanlara, talep etmeleri halinde en fazla kesilen burs/indirim oranı kadar ve en fazla iki (2) yıl alabilmeleri koşulu ile, Geri Ödemeli Destek Verme Esasları'nda belirtilen koşullar kapsamında geri ödemeli destek verilebilir. Geri ödemeli destek için son başvurma tarihi Akademik Takvim'de yer alan, o yıl yapılacak olan mezuniyet töreni gününden bir önceki iş günüdür. Bu tarihten sonra başvuruda bulunan öğrencilerin dilekçesi işleme konmaz. Geri ödemeli destek bir (1) yıllıktır, izleyen yılda da geri ödemeli destek almak isteyen öğrencinin yeniden başvurması gerekir.
  Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş İle Yerleşen Öğrencilerin Burs/İndirim Süreleri: Yatay geçiş ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile yerleşen öğrencilerin burs/indirim süreleri intibak edildikleri yarıyıl 10 yarıyıla tamamlanarak hesaplanır. (Örneğin 3. yarıyıla intibak edilen bir öğrencinin yasal burs süresi 8 yarıyıldır.)


Burs Yönergesi | PDF

YUKARI -->